Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Памет (2) ВРЕМЕТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ: Температури от минус 10 до 15 градуса

ВРЕМЕТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ: Температури от минус 10 до 15 градуса

ВРЕМЕТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ: Температури от минус 10 до 15 градуса

Най-ниските тем­ператури през декем­ври у нас ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите — между 10 и 15 градуса, пише БТА.  Тази година през декем­ври се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около нор­мата, която в Северна Бъл­гария и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Гор­нот­ракийс­ката низина — 23 градуса, по Чер­номорието и в най-южните райони — 46 градуса, а в планините е от минус 8 до минус 2 градуса. Месеч­ната сума на валежите ще бъде около и над нор­мата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квад­ратен метър, в планините — до 70 литра на квад­ратен метър, а в най-южните райони — между 70 и 110 литра на квад­ратен метър. През декем­ври динамиката на атмос­фер­ните процеси над Бал­кан­с­кия полуос­т­ров ще е повишена и времето у нас ще е динамично с чести промени на тем­пературите и на фазата на валежите.

През повечето дни от пър­вото десет­д­невие над страната ще преоб­ладава облачно, на места в рав­нините — и мъг­ливо време. През пър­вите дни от периода от югозапад ще се пренасят топли и влажни средизем­номор­ски въз­душни маси. Ще има и валежи, предимно от дъжд, които в нощ­ните часове в Пред­бал­кана и по високите полета ще преминават в сняг. В средата на десет­д­невието тем­пературите ще се понижат и на повече места в Северна Бъл­гария дъж­дът ще премине в сняг.

В края на периода и през пър­вата половина от второто десет­д­невие се очаква по-съществено повишение на тем­пературите. Времето ще се задържи облачно, на много места с валежи, предимно от дъжд. Има повишена вероят­ност за съз­даване на валежна обс­тановка и на места валежите да са значителни. През пос­лед­ните дни от второто и началото на третото десет­д­невие отново ще зас­тудее и дъж­дът в Северна Бъл­гария и по високите полета ще премине в сняг. В средата на периода вероят­ността за валежи намалява, очаква се и относително повишение на тем­пературите. През пос­лед­ните дни от месеца отново има вероят­ност за валежи и за понижение на тем­пературите.  Аст­рономичес­ката зима започва на 21 декем­ври, в 23.48 ч.