Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Патриот

НЕИСТОВИЯТ ПОЛЕМИСТ ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

НЕИСТОВИЯТ ПОЛЕМИСТ ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

170 години от рождението на Захарий Стоянов

Навър­шиха се 170 години от рож­дението

на великия Летописец на бъл­гар­с­ките

въс­тания Захарий Стоянов – без­подобен

полемист, пам­ф­летист, гениален

историог­раф, автор на най-вълнуващите

биог­рафии на Христо Ботьов, Васил

Лев­ски и Любен Каравелов. автор на

хиляди пуб­ликации в основни

европейски вес­т­ници и списания, писани

в края на XIX век, които и досега не са

загубили своята изк­лючителна

актуал­ност.

1.

Всеки народ трябва да има такава фигура, ако не иска неговата история да бъде бедна. Но не всеки народ може да пос­тигне такова мощно, внезапно и ярко излъч­ване на народ­нос­т­ния дух, такава зав­ладяваща манифес­тация на национал­ния гений като Захарий Стоянов. В него сякаш отек­ват пос­лед­ните трусове…

Прочети още…

Симеон Велики постави България на три морета

Симеон Велики постави България на три морета

Той е едновременно велик пълководец и духовен водач

Доц. полк. о. р. Станчо Стан­чев, военен историк

- Успеш­ните войни на цар Симеон Велики срещу Визан­тия, маджарите и сър­бите довеж­дат до най-голямото териториално раз­ширение на Бъл­гария в цялата история и я прев­ръщат в най сил­ната дър­жава на тогавашна Източна Европа. За съв­ремен­ниците обаче, царуването на цар Симеон I е период на кул­турен раз­ц­вет, наричан по-късно Златен век на бъл­гар­с­ката кул­тура. Повече книжов­ник или повече воен­ноначал­ник е цар…

Прочети още…

Военноисторически парк музей се изгражда в Община Трявна

Военноисторически парк музей се изгражда в Община Трявна

Той е съвместна инициатива на Съюза на военноинвалидните кооперации в България, местната власт и Министерството на отбраната.

Пър­вата сим­волична копка за изг­раж­дане на воен­ноис­торически парк в района на Кръс­тец. Началото пос­тавиха Иво Антонов – дирек­тор на дирек­ция „Социална политика и политика по военно-патриотично въз­питание“ в Минис­тер­с­тво на отб­раната и Сил­вия Кръс­тева – кмет на Община Трявна. Присъс­тва и Вален­тин Николов – пред­с­тавител на сдружение „Съюз на воен­ноин­валид­ните кооперации в…

Прочети още…