Мондиалът в Катар стартира ден по-рано с мач на домакините

Отк­риващият мач на Светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол тази година между домакините Катар и Еквадор ще се изиг­рае ден по-рано на 20 ноем­ври, обявиха източ­ници на Мон­диала за АФП. Ходът, който трябва да бъде одоб­рен от Съвета на Меж­дународ­ната фут­болна цен­т­рала (ФИФА) преди да започне обрат­ното броене от 100 дни тази сед­мица, ще запази традицията пър­вият двубой да включва страната-домакин, съобщи БГНЕС.

Според същес­т­вуващата прог­рама, Сенегал и Нидер­лан­дия ще играят в отк­риващата среща на 21 ноем­ври, пос­лед­вани от официал­ния мач на отк­риването между Катар и Еквадор по-късно същия ден. Източ­ниците на Светов­ното пър­вен­с­тво заявиха, че пот­вър­ж­дението на промяната се очаква скоро. ФИФА и Организацион­ният комитет на Катар отказаха да комен­тират появилата се инфор­мация.

Имаше раз­говори и споразумение между двата съот­ветни тима и се появи молба от КОН­МЕБОЛ – Южноамерикан­с­ката фут­болна кон­федерация“, сподели един източ­ник на Мон­диала за АФП, говорейки при условие на аноним­ност, тъй като все още няма официално изяв­ление. „Искахме да след­ваме традицията, в която или дейс­т­ващият шам­пион, или страната-домакин учас­тва в отк­риващия мач“, добави източ­никът.

За фенове, които имат билети за мача на 21 ноем­ври, „всяка промяна ще се отрази минимално на притежателите на пропуски“, каза друг тур­нирен източ­ник за Аген­ция Франс Прес. Според промяната, двубоят между Сенегал и Нидер­лан­дия ще бъде измес­тен от 12:00 часа бъл­гар­ско време на 21 ноем­ври до 18:00 часа в същия ден. „Това е по-добър слот за двата тима за телевизии и други зони“, каза още източ­никът на Мон­диала.