Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Боксьорът Георги Костадинов бе отличен по повод 50 години от олимпийската му титла

Боксьорът Георги Костадинов бе отличен по повод 50 години от олимпийската му титла

Боксьорът Георги Костадинов бе отличен по повод 50 години от олимпийската му титла

На специална церемония в Музея на спорта в столицата бок­сьорът Георги Кос­тадинов бе отличен по повод 50 години от спечелената от него олим­пийска титла от Игрите в Мюн­хен през 1972 година. Злат­ният медал, който Кос­тадинов извоюва в бавар­с­ката столицата, е пър­вият в историята на бъл­гар­с­кия бокс, а на церемонията присъс­тва и пос­лед­ната олим­пийска шам­пионка за Бъл­гария в този спорт Стойка Кръс­тева, която дойде с новородената си дъщеричка Цветелина. Тър­жес­т­вото бе уважено от около 50 ветерани на този спорт у нас, сред които олим­пийс­кият шам­пион от Мос­ква 1980 Петър Лесов, брон­зовият медалист от Токио 1964 Алек­сан­дър Николов, както и сребър­ният медалист от Мюн­хен Ангел Ангелов, който също получи плакет от президента на Бъл­гар­с­ката федерация по бокс Красимир Инин­ски. “Това е един много приятен момент. Имам чув­с­т­вото, че се връщам на пиедес­тала с колегите, които са пок­рай мене. От това уважение, което получих от федерацията и минис­тер­с­т­вото, се раз­въл­нувах доста“, каза Кос­тадинов.

“Емоцията от олим­пийс­ката титла не може да се опише, това е нещо уникално. Да се качиш горе на Олимп, това е нещо, което не мога да сравня с нищо друго. Въп­реки бол­ката, тряб­ваше да изляза да се бия за златото. Не може да отидеш до Рим и да не видиш папата. Това беше мечта, която осъщес­т­вих“, добави пър­вият златен медалист на Бъл­гария в бокса.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...