Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Георги Иванов: Новият селекционер прекъсна влиянието на клубните президенти

Георги Иванов: Новият селекционер прекъсна влиянието на клубните президенти

Георги Иванов: Новият селекционер прекъсна влиянието на клубните президенти

Младен Кръстаич въведе ред и дисциплина, коментира техническият директор на БФС

Тех­ничес­кият дирек­тор на БФС Георги Иванов даде обширно интервю за предаването „Домът на фут­бола” по Диема Спорт. Гонзо говори за успеха на национал­ния отбор над Северна Македония с 1:0 и каза какви са целите пред тима на селек­ционера Младен Кръс­таич. „Нор­мално е да сме доволни от пред­с­тавянето на отбора след тези два мача. Започ­нахме да изг­раж­даме колек­тив, което беше много важно. Промяната, която нап­равихме с Кръс­таич, даде положителен ефект. Тряб­ват мом­чета, които са гладни за успехи. Това е правил­ният начин”, започна Иванов.

За да си треньор, трябва да имаш качес­тва — психология, физиология. Кръс­таич въведе в национал­ния отбор ред и дис­цип­лина. Фут­болис­тите имат вът­решен правил­ник, начин, по който трябва да тренират. Следят се много неща. Работи се професионално“, отбеляза Гонзо.

Имахме среща с няколко треньори. Начинът, по който Кръс­таич обясни виж­данията си за фут­бола, ни убедиха, че той е човекът, който може да свърши тази работа. При Ясен Пет­ров започ­нахме под­м­ладяването, но не успяхме да раз­вием отбора док­рай. Сега се надяваме това, което плануваме, да донесе успех”, продължи тех­ничес­кият дирек­тор.

Не е правилно да оценяваме само национал­ния отбор. Аз имам много други задачи. Започ­нах да подоб­рявам нещата от 89 месеца. Хората остават малко вст­рани от това, което правим. До 34 години ще се види раз­ликата. Трябва продъл­жителна работа. Ако смятаме, че днес правим нещо и утре ще видим промяната, няма как да стане”, каза бив­шият гол­майс­тор на Лев­ски.

Целта на национал­ния отбор е, когато се нап­равят стадиони, да обикаляме градовете. Смятам, че това ще е много важно за популяризиране на играта. Феновете в София са с повече клубни прис­т­рас­тия, национал­ният отбор им е на втори план. Не можем да изис­к­ваме от хората да идват да ни под­к­репят с тези резул­тати от пос­лед­ните 23 години. Първо трябва да съз­дадеш условия, да намериш правил­ните хора. Ние много залагаме на под­рас­т­ващите. Беше важно да намерим правил­ния треньор с правил­ния профил. Да прекъсне влиянието на президен­тите над треньорите. Някой, който е необ­ременен от нашата дейс­т­вител­ност. Ние имаме над 2 милиона бъл­гари в чуж­бина. Това значи, че имаме фут­болисти в чуж­бина. В нашите школи се работи на много ниско ниво. Това се вижда по резул­татите”, комен­тира още Гонзо.

В Бъл­гария има добри играчи, но проб­лемът е че не вър­вим въз­ходящо след 17 години. Самата среда не е добра за раз­витие. Затова виж­даме все по-малко юноши, които влизат в мъж­ките отбори. Под­м­ладяването не е самоцелно. За нас тази стъпка беше много важна за ман­талитета, който искаме да изг­раж­даме. Казал съм на фут­болис­тите, че защитават авторитета на цяла Бъл­гария. Те трябва да са отдадени на национал­ния отбор. Беше важно тези играчи да се справят с нап­режението. Очак­вахме да има провокации. Не искам да комен­тира това, което македон­ците нап­равиха. Нашите фут­болисти излязоха горди от цялата ситуация”, каза Иванов за успеха над Северна Македония.

Не ми е самоцел да искаме да накажат Северна Македония. Ние гледахме мача с президента на федерацията им. Те бяха разочаровани от това нещо, което нап­равиха феновете. Там нап­режението идва от медиите. Това е ман­талитет на тази дър­жава. Те ни пос­рещ­наха по най-добрия начин. Ние не сме правили нецен­зурни изказ­вания. Това показва кул­турата на една нация”, продължи шефът в БФС.

Ние ще успеем, когато вър­нем хората на стадиона. Ще успеем, когато започ­нем да печелим с добра игра. Сега нап­равихме пър­вата стъпка. Важно е пос­тепенно да се раз­виваме, а не да прес­качаме етапи. Сега треньорите ще могат да работят още 78 дни. Планираме заминаваме за Анталия за една сед­мица от 10 декем­ври, за да може фут­болис­тите да се стиковат. Ще се под­гот­вяме сериозно и кон­цен­т­рирано за 23 март догодина, когато стар­тират квалификациите за европейс­кото пър­вен­с­тво”, завърши Георги Иванов.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...