Джошуа: Направо ще изям Уайлдър

Аген­тът на Антъни Джошуа — Еди Хърн, раз­кри интересни под­роб­ности около реак­цията на британеца след срещата на претен­дента за тит­лите му Дион­тей Уайл­дър. Американецът обяви война на Джошуа, а бит­ката им на ринга изг­лежда неиз­бежна. Хърн призна, че с Джошуа са комен­тирали раз­ликата в килог­рамите между двамата — 115 срещу 100 в полза на британеца.

“Писах на Антъни относно това. Не би тряб­вало да ви каз­вам какво ми отговори той, но беше: “Ще го изям!“. Между тях има раз­лика от 15 килог­рама, което си е доста. Джошуа ми заяви, че искаме всички колани и това означава да се бием срещу всички шам­пиони. Джен­тъл­менът, който седеше край него, Тай­сън Фюри, също е в плановете ни за 2018 година. Джоузеф Пар­кър също. Всеки иска да се бие с Антъни Джошуа и вие ще го видите да се бие с всички“, заяви Хърн.