Звезда на Левски с нова контузия

Звез­дата на Лев­ски Габ­риел Обер­тан получи нова кон­тузия по време на кон­т­ролата на „сините” с Локомотив (Сф), завър­шила 3:0. 28-годишният фран­цузин ще премине прег­лед, за да се изясни степента на трав­мата. Засега на е ясно колко време ще се въз­с­тановява Обер­тан. На Лев­ски пред­с­тои сим­волично гос­туване на Витоша (Бис­т­рица) на 19 ноем­ври в среща от 16-ия кръг на Първа лига.

Лев­ски спечели с 3:0 срещу столич­ния Локомотив, като две от попадения за „сините” отбеляза резер­вата Бабатунде Адени­джи, а вед­нъж се раз­писа Жер­сон Каб­рал. Провер­ката бе изг­ледана от соб­с­т­вениците на двата клуба — Спас Русев и Иван Василев.