Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Финансова криза в Астана

Финансова криза в Астана

Финансова криза в Астана

Превър­натият от Станимир Стоилов доминатор в казах­с­тан­с­кия фут­бол през пос­лед­ните години Астана е в изк­лючително тежко финан­сово със­тояние. За това бъл­гар­с­кият треньор сиг­нализира от няколко месеца, но едва сега човек от управата пот­върди за проб­лемите.

“Не е ясно как ще бъде решен въп­росът с неиз­п­латените задъл­жения към играчите и треньорите. Това не влияе положително на репутацията на клуба и изнервя допъл­нително всички. Опит­ваме се да запазим спокойс­т­вие и да не губим кон­т­рол, но в същото време УЕФА следи стрик­тно учас­т­ниците в тур­нирите и може да ни наложи тежки сан­к­ции всеки момент“, призна изпъл­нител­ният дирек­тор на Астана Кай­сар Бекенов

“В УЕФА никой няма да слуша оплак­ванията и обяс­ненията ни. Ако ситуацията не се оправи в близ­ките дни, наказанието не трябва да се под­ценява. Трябва да дейс­т­ваме много бързо, защото сроковете ни притис­кат. Засега нищо фатално не се е случило, но пред­с­тои много работа да се извърши. Ще е жалко и безот­говорно да се съсипе работата на отбор и треньори, които за тези години тухла по тухла изг­радиха всичко това, което до преди няколко години изг­леж­даше немис­лимо. За съжаление, успеш­ните проекти във фут­бола не са тол­кова много и могат да се раз­рушат за отрицателно време“, допълни Бекенов.

България

Икономика

Култура

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие