Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) От „Армията” знаели откъде идват доносите срещу клуба

От „Армията” знаели откъде идват доносите срещу клуба

От „Армията” знаели откъде идват доносите срещу клуба

БФС могат да кажат дали имат пръст в решението на УЕФА, заяви шеф на ЦСКА

Aдминис­т­ратив­ният дирек­тор на ЦСКА Милко Геор­гиев комен­тира голямата новина — през след­ващия сезон “чер­вените“ ще бъдат допус­нати до учас­тие в евротур­нирите, стига да си завоюват това право по спор­тен път. “Очак­вахме и миналата година да се случи същото (б.р. — ЦСКА да бъде допус­нат до евротур­нирите), но пред­вид някои обс­тоятел­с­тва и „доб­рожелатели” на клуба, това не стана. Сега прис­тигна писмо от УЕФА, в което се казва, че ако ЦСКА се класира по спор­тен път, ще учас­тва в евротур­нирите. Друг е въп­росът по какъв начин се стигна дотук, най-добре е да говори юрис­тът, който се зае със случая. Тън­ките под­роб­ности едва ли въл­нуват милион­ната маса от фенове, хората просто се рад­ват, че този път прав­дата е на наша страна”, комен­тира Милко Геор­гиев в гос­туването си в предаването „Домът на фут­бола” по Диема Спорт.

Как си обяс­нявам събитията, е друг въп­рос. По отношение на миналогодиш­ното писмо от г-н Теодоридис, отговорът му беше заради друго запит­ване на БФС, да се нап­рави изк­лючение по член 12 (б.р. — т.нар. „3-годишно правило за нови клубове”). Ние бяхме наясно, че нямаме нищо общо с такова изк­лючение. Показател­ното беше, че малко по-късно БФС ни издаде евролиценз. Ако не бяха доносите срещу нас, щяхме да играем в Европа през този сезон. Откъде дойде всичко? Човек не мога да посоча, но знам откъде дой­доха доносите. При всички случаи смятам, че съпос­тав­ката между нас и Лудогорец (при пър­вото му учас­тие в евротур­нирите – б.р.) не беше извър­шена по един и същи начин. Нямаше как нещо такова да остане скрито. Ние зададохме и тези въп­роси, беше редно някой от БФС да отговори. По-важното е, че сега ако се класираме по спор­тен път, ще играем в Европа”, продължи Геор­гиев.

Дали делата в КАС са под­тик­нали УЕФА да пос­тъпи така? При всички случаи е така, макар че фак­тите са си все същите и сега, с раз­ликата, че вече е 2018 година. Хората сами могат да преценят кое как се е случило и защо. Явно този път УЕФА е решила да вземе правил­ното решение, за което ние сме окей. Ако искат, БФС спокойно могат да излязат и да кажат дали имат пръст, рамо или крак в това решение. Аз не съм човекът, който да ги комен­тира, защото имаме извес­тни отношения – „топли” — с тях. Прекалено голяма кон­с­пирация съзирате”, комен­тира шефът от “Армията“.

Кон­цеп­цията на Гриша Ган­чев не е била обвър­зана с учас­тието ни в евротур­нирите или не. Инвес­тициите, които трябва да се нап­равят, са по-скоро свър­зани с новия Закон за младежта и спорта. Ние не сме пар­т­ньори с Минис­тер­с­т­вото, а сме едни наематели. Няма как една сериозна инвес­тиция да се извърши със срок от 10 години, щом сме просто наематели. Важ­ното е сега при приемането на второ четене на закона да станем абсолютни пар­т­ньори на дър­жавата. Тогава г-н Ган­чев ще си изпълни плановете си за стадиона. Трябва да влезе в сила този закон. Мисля, че 30 години е един добър срок за тази инвес­тиция да влезе в сила. Ние не сме провин­циален отбор, където общините им строят козирки и трибуни, освет­ление, ние сме обвър­зани със соб­с­т­вениците си. Те няма да хвър­лят на вятъра тези пари, защото не са ги намерили на вятъра”, завърши Милко Геор­гиев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие