Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Димитър Бербатов с нова роля

Димитър Бербатов с нова роля

Димитър Бербатов с нова роля

Звез­дата на бъл­гар­с­кия фут­бол Димитър Бер­батов под­писа договор с популяр­ния бук­мей­кър Betfair. Ангажимен­тът на гол­майс­тора е да дава прог­нози за мачове и да прави анализи на интересни фут­болни събития. “Пред­полага се, че имам повече знания и опит, тъй като съм играл фут­бол на високо ниво. Имам кон­такти със съот­бор­ници, които споделят разни неща, и тази инфор­мация ще ми бъде полезна в начинанието, с което се зах­ващам. Целта ми е да бъда по-добър от Пеле в прог­нозите“, каза 37-годишният нападател.

Бер­батов добави, че засега няма пред­ложения да продължи да се със­тезава и ако тази тен­цен­дия се запази, ще помисли за обявяване на край на фут­бол­ната си кариера. “Може би вече е време да спра. Решението няма да се забави, ще го реша скоро. Мога да бъда треньор или ръководител, но мога да се зах­вана и с други неща — с друг тип биз­нес, за който хората дори не пред­полагат. Но все още не съм изяс­нил за себе си какво точно искам да правя“, каза още Бер­батов.

Според него какъвто и да остане във фут­бола, дали дирек­тор или треньор, дес­тинация Бъл­гария е трудно реализируем вариант.“Просто няма да е същото. Както и да се върна да играя тук. Има пос­тоянно малки проб­лем­чета, които се нат­руп­ват и стават един голям проб­лем. Някои неща просто ги няма в Бъл­гария”, комен­тира звез­дата, който за пос­ледно игра за индийс­кия Керала Блас­търс.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

Loading...