Президентът на федерацията: С Матей нямаме различия

Президентът на федерацията: С Матей нямаме различия

“С Матей нямаме раз­личия”. Това сен­зационно обяви в предаването “Спорт в обек­тива” по Канал 3 президен­тът на федерацията по волей­бол Данчо Лазаров. Той бе категоричен, че национал­ният отбор не е зат­ворена страница за 34-годишния Казийски и е напълно въз­можно той отново да заиг­рае за Бъл­гария.

“Матей винаги ще има място в отбора. Тук всичко опира до неговата лична мотивация. Говорил съм с него и съм готов пак да го нап­равя. С Матей нямаме раз­личия. Той е професионалист, който е дал много на Бъл­гария. Мога да ви уверя, че лично ще раз­говарям с Казийски за евен­туал­ното му връщане в отбора, но искам да го нап­равя очи в очи, а не чрез медиите”, каза Лазаров.