Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Ще реконструират стадиона в парк „Лаута”

Ще реконструират стадиона в парк „Лаута”

Локомотив (Плов­див) получи повод за двоен праз­ник. Ден след спечел­ването на Купата на Бъл­гария, „черно-белите“ получиха и кон­цесията на стадиона в парк „Лаута“. Това означава, че стадионът трябва да бъде рекон­с­т­руиран, за да отговаря на изис­к­ванията на УЕФА за чет­върта категория. Успоредно с това е пред­виден ремонт и на базата в ком­п­лекса, както и на недовър­шения хотел в него.

Кон­цесията се учредява за 35 години, а до края на втората година от сключ­ване на договора кон­цесионерът е задъл­жен да модер­низира стадиона. Общата инвес­тиция, която се изис­ква от дружес­т­вото, което ще вземе кон­цесията, е в раз­мер на 17 милиона лева. Още 6 милиона кон­цесионерът трябва да вложи в изг­раж­дането на тренировъч­ния ком­п­лекс с няколко игрища.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...