Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Ще реконструират стадиона в парк „Лаута”

Ще реконструират стадиона в парк „Лаута”

Локомотив (Плов­див) получи повод за двоен праз­ник. Ден след спечел­ването на Купата на Бъл­гария, „черно-белите“ получиха и кон­цесията на стадиона в парк „Лаута“. Това означава, че стадионът трябва да бъде рекон­с­т­руиран, за да отговаря на изис­к­ванията на УЕФА за чет­върта категория. Успоредно с това е пред­виден ремонт и на базата в ком­п­лекса, както и на недовър­шения хотел в него.

Кон­цесията се учредява за 35 години, а до края на втората година от сключ­ване на договора кон­цесионерът е задъл­жен да модер­низира стадиона. Общата инвес­тиция, която се изис­ква от дружес­т­вото, което ще вземе кон­цесията, е в раз­мер на 17 милиона лева. Още 6 милиона кон­цесионерът трябва да вложи в изг­раж­дането на тренировъч­ния ком­п­лекс с няколко игрища.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...