Ивайло Петков: Левски няма нужда от звезди

Ивайло Петков: Левски няма нужда от звезди

Спор­т­ният дирек­тор на Лев­ски Ивайло Пет­ков бе пред­с­тавен официално от изпъл­нител­ния дирек­тор на “сините” Павел Колев. В пър­вата си медийна изява като част от ръковод­с­т­вото на клуба от „Герена” бив­шият бъл­гар­ски национал сподели, че приоритет за тима е да търси не звезди, а фут­болисти, които да се впис­ват добре в колек­тива и да под­сил­ват отбор­ния дух.

“Продаж­бата на Давиде Мариани? Отборът раз­чита на колек­тива. Миналата година не е имало такъв интерес към него. В Лев­ски не трябва да има звезди, а силен колек­тив. Сега Мариани бе продаден за доста сериозна сума за Бъл­гария. Търси се фут­болист на неговия пост, но не на всяка цена. Не искаме да взимаме звезда, а фут­болист, който ще се впише в колек­тива и ще помогне за раз­витието на клуба”, комен­тира Пет­ков.

“Тодор Неделев? Той е много добър фут­болист, който е желан от всички отбори в Бъл­гария. Но пак каз­вам — не тър­сим звезда, а играч, който да пасне на колек­тива“, обясни Ивайло Пет­ков.

“Появявам се пред вас сега, защото докумен­тално не бяха изчис­тени нещата, тъй като работя и като агент и тряб­ваше това да се прек­рати, за да бъда свободен като служител. Досега не давах интер­вюта за селек­цията, защото продъл­жава тран­с­фер­ният период. Има работа, която трябва да се свърши, за да се сглоби боес­пособен отбор. Как се стигна до идването ми в клуба? В началото получих телефонно обаж­дане от един от соб­с­т­вениците, а вече кой ме е препоръчал може да каже г-н Колев. Впос­лед­с­т­вие раз­бирам, че той е един от хората, които са ме препоръчали”, сподели още бив­шият национал на Бъл­гария и екс-футболист на Литекс.

“Искам да изчистя нещо по темата Литекс. Единият ми прес­той там е преди 21 години, не съм имал други отношения освен като фут­болист клуба от Ловеч. Не съм работил в Литекс освен като фут­болист. Тук съм, защото виж­дам голяма пер­с­пек­тива и голям потен­циал. Това е най-големият отбор на Бъл­гария и трябва да се върне там, където му е мяс­тото”, продължи 43-годишният Пет­ков.

“Винаги може по-добре, но на този етап отборът вече показва нов облик. Трябва време, новос­фор­миран от месец и нещо отбор не може да има невероятни резул­тати. Важ­ното е, че отборът има облик и стил на игра. Всички фут­болисти са гледани от всички треньори, одоб­рени от мен и финан­сово задоволени от г-н Колев. Работим като колек­тив и това е прин­ципът на новия Лев­ски — всички да работим заедно”, каза още бив­шият бранител.

Пет­ков бе помолен да комен­тира пред­с­тавянето на тима в Лига Европа и по-конкретно отпадането с общ резул­тат от двете срещи 0:7 от кипър­с­кия тим АЕК (Лар­нака). “Това не са реал­ните въз­мож­ности на отбора. Селек­цията от самото начало бе закъс­няла, както е и в момента. Аз като дой­дох тук тепърва започ­нахме да гледаме и тър­сим фут­болисти. Закъс­няла е селек­цията, но по-добре да е закъс­няла и да стане както трябва, откол­кото зимата да се чудим как да се отър­вававме от повечето играчи. За мачовете с АЕК — не са ни това въз­мож­нос­тите. Просто Лев­ски е нов отбор. Трябва време за изг­раж­дането на самите връзки в самия отбор, стиковането. Прог­рамата минимум бе да минем пър­вия кръг. Всички искаме нещата да се получават добре в Европа, но АЕК е по-обиграният със­тав, а имаше и лошо стечение на обс­тоятел­с­т­вата. В реванша излязохме с мисъл за атака и ако може да вкараме гол. По никакъв начин не ни превъз­хож­даха в пър­вия мач до чер­вения кар­тон, а на реванша по-опитният отбор ни излъга и загубихме доста неп­риятно”, сподели Пет­ков.