Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Конър Макгрегър: Моята история ще е най-великата от всички

Конър Макгрегър: Моята история ще е най-великата от всички

Конър Макгрегър: Моята история ще е най-великата от всички

След 10 месеца мъл­чание супер­з­вез­дата в смесените бойни спор­тове (ММА) Конър Мак­г­регър отново говори пред медиите. Той даде телевизионно интервю за ESPN за труд­нос­тите, които изпитва в пос­ледно време, и своето бъдеще на бой­ната сцена. 

Пър­вият въп­рос бе във връзка с инцидент в бар в Дъб­лин през април. Бяха раз­п­рос­т­ранени кадри, на които Мак­г­регър удря мъж. Това бе поред­ният инцидент, в който Конър бе замесен през пос­лед­ната година и половина.

Мак­г­регър се закани да се завърне в октагона до края на 2019-а. Той счупи ръка през юли в под­готовка за свой мач, но се въз­с­тановява по-бързо от очак­ваното.

- Конър, през миналата сед­мица беше раз­п­рос­т­ранено видео, на което изг­лежда, че удряш мъж в Ирлан­дия. Каква е глед­ната ти точка в тази история?

- Няма значение какво се случи там. Аз сгреших. Този мъж зас­лужаваше да се нас­лади на своето време в бара, без да свър­шва по начина, по който свърши. Поемам отговор­ност. Това не съм аз. Това не е причината, поради която влязох в смесените бойни изкус­тва. 

- Наис­тина ли удари този мъж?

- Това беше преди месеци, нека го оставим в миналото. Дейс­т­вах прибър­зано. Няма значение какво ми е казал този човек. Поех отговор­ността да се поп­равя и да не го пов­тарям. Искам да съм по-добър баща, по-добър човек, по-добър пример за под­ражание. Знам, че много деца гледат какво правя. Това не е поведение, което отива на лидер, на боец, на шам­пион. Трябва да се върна в играта и да се боря за изкуп­ление, въз­мез­дие и уважение — нещата, които ме нап­равиха мъжа, който съм. 

- Инциден­тът в бара в Дъб­лин се случи няколко месеца след онзи в Маями, когато счупи телефона на друг човек. Смяташ ли, че имаш проб­лем с гнева си?

- В Маями бях извел майка си, която навър­ш­ваше 60 години. Изведох цялото семейс­тво и тази ситуация се случи. Трябва да спра да налап­вам стръвта. Хората ми хвър­лят стръв и се опит­ват да ме във­лекат в някакви неща. Аз риба ли съм или съм кит? Трябва да съм спокоен, трябва да съм дзен. Нужно е да съм за пример. Как мога да реагирам по този начин?! Трябва да се поп­равя, защото всичко, което съм пос­тиг­нал, ще е било нап­разно, ще е било без­с­мис­лено. 

- Не смяташ ли, че вече е прекалено късно?

си минало и от това на другите хора. Пог­лед­нете Нейт Диас. Пос­лед­ният му бой беше преди три години, тогава аз го победих. Сега се завърна и спечели (б.р. – срещу Антъни Петис). Вижте Стипе Миочич, който се завърна, след като беше нокаутиран. И спечели тит­лата срещу човека, който го нокаутира (б.р. – Даниел Кор­мие). Тези истории се случ­ват пос­тоянно. А моята история ще е най-великата от всички! Игратадалеч не е прик­лючила за мен. Много съм ентусиазиран. Попад­нах на малка дупка по пътя. Това, което нап­рави Нейт Диас, ме вдъх­нови и мотивира. Гледам към своето триум­фално зав­ръщане. 

- Вярно или грешно – ще се биеш ли до края на тази година?

- Бих казал вярно. Мисля, че може да се случи. Говорих със своя хирург относно това дали мога да правя зах­вати. Сега ще започна. Вече съм във форма, не съм я загубил. Само трябва да изос­тря своите зах­вати, да видя как ще се чув­с­тва кит­ката ми. Но вече мога да удрям с юмрук без проб­леми. Сега какво е – август, значи до края на годината може да се случи, да.

- Ще видим ли твоя треньор Джон Кавана в ъгъла ти в след­ващия ти мач?

- Джон е гений в този спорт и да го имам в своя ъгъл е от същес­т­вено значение. Е, чув­с­т­вам се малко обиден от някои интер­вюта в пос­ледно време… Особено за това, че каза, че още не е гледал мача ми с Нур­магомедов. Човече, та аз изг­ледах този мач 898 пъти по пътя от залата до вкъщи след самия двубой. Гледах го 900 пъти! И да чуя, че той още не го е гледал… Може би исках да раз­бера от него защо не го е нап­равил. Все пак ми е треньор. Но имам нужда от Джон в своя ъгъл. Той ще бъде там, без съм­нение. 

- Какви мерки си пред­п­риел, за да се вър­неш обратно на правил­ния път и да не влизаш в нови проб­леми?

- Фокусирам се върху семей­ния си живот. Освен това имам много дълги раз­говори със себе си. Всекид­невни раз­говори. Виж, можете да ми под­несете света в краката. И ще имам две опции – да го стъпча или да го изпол­з­вам, за да се издигна. Раз­бирате ли какво имам пред­вид? Опит­вам се да не се под­давам на изкушението. Опит­вам се да не налап­вам стръвта. Опит­вам се да бъда мъж, верен на семейс­т­вото си. Това са нещата, върху които се кон­цен­т­рирам — моите деца (б.р. — има момче и момиче). Нас­коро се премес­тихме в нов дом. Това са нещата, които правя. Целта е да ме дър­жат кон­цен­т­риран, а паралелно с това да се занимавам със своите тренировки и биз­нес. 

България

Икономика

Култура

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...