Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед27092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Греъм Кери: Времето като резерва ми помогна

Греъм Кери: Времето като резерва ми помогна

Греъм Кери: Времето като резерва ми помогна

Крилото на ЦСКА Греъм Кери беше изб­ран за Играч №1 на 8-ия кръг в пър­вен­с­т­вото в редов­ната анкета на Прес­к­луб “Бъл­гария“. Това е първа наг­рада за Кери, откакто е в Бъл­гария. Крилото нап­рави кратък встъпителен комен­тар по повод отличието, след което отговори на въп­росите на жур­налис­тите.

- Греъм, сигурно ще се съг­ласиш, че във веч­ното дерби нап­рави най-добрия си мач за ЦСКА досега. Кое беше ключово, за да окажеш тол­кова голям ефект върху играта на отбора?

- Не бях само аз на терена. Ключовият момент в срещата беше прос­тичък — при 0:2 на полув­ремето за съпер­ника тряб­ваше да нап­равим промени. Влязохме аз и Брадли Мазику. За мен лично това беше добър мач. Надявам се занап­ред да получавам повече минути и да играя все по-редовно.

- В началото на сезона ти получаваше шан­сове като титуляр, но после прие статута на резерва. Имаш ли обяс­нение за себе си?

- Не бях дос­татъчно добър, за да съм титуляр.

Освен това променихме схемата. Започ­нахме да играем с халф-бекове, а не с крила. Това ни донесе успех в Лига Европа, а и в пър­вен­с­т­вото в извес­тна степен. В пос­ледно време на терена имаме малко повече атакуващи играчи, а също и крила, така че се включ­вам повече. Срещу Лев­ски особено след почив­ката съз­дадохме доста въз­мож­ности. Да, това беше само един мач, но се надявам да продължа с доб­рите изяви и да съм по-постоянен.

- Ти лично коя схема на игра пред­почиташ? И в коя схема като цяло отборът е по-успешен?

- Това се променя от мач на мач. Понякога играем с трима цен­т­рални защит­ници, друг път имаме двама цен­т­рални нападатели. Въп­рос на време е всеки да се адап­тира, но не мисля, че е голям проб­лем варирането на схемата.

- Какво беше усещането да вземеш за първи път учас­тие във веч­ното дерби на Бъл­гария?

- Беше страхотно. През пър­вото полув­реме имах въз­мож­ността да попия атмос­ферата. Беше фан­тас­тично. Беше много приятно да видя феновете. Това, че в пос­лед­ните две-три сед­мици бях повече на пей­ката, всъщ­ност ми беше от полза. Това ми даде въз­мож­ност да се запоз­ная по-добре с начина на игра. Можех да пог­ледна мачовете отс­т­рани и мисля, че се адап­тирах по-добре по този начин.

- Откакто си в ЦСКА, си изпол­з­ван само като крило. Смяташ ли обаче, че можеш да си от полза и зад нападателя?

- През по-голямата част от кариерата си съм играл зад нападателя или като дясно крило. Не съм типичен флан­гови нападател, пред­почитам да дейс­т­вам по-скоро в средата на терена. Но, реално пог­лед­нато, не е проб­лем да играя като крило. Важ­ното е да съм полезен на отбора.

- Двата ви мача с основ­ните кон­куренти — Лев­ски и Лудогорец, завър­шиха наравно. — В същото време загубихте точки и от някои по-непретенциозни отбори. Какво трябва да се промени, за да може ЦСКА да намали греш­ките в шам­пионата?

- Лип­с­ваше ни къс­мет в част от двубоите. Съз­даваме доста положения, но не вкар­ваме дос­татъчно голове.

Ако не реализираш попадения, ще бъдеш наказан — това е добре поз­ната истина във фут­бола. Срещу Лев­ски нап­равихме две грешки и ни вкараха два гола. Трябва да намалим греш­ките в защита, иначе имаме дос­татъчно със­тезатели, които могат да реализират. Ще работим върху това да бър­каме по-малко в отб­рана и да сме по-ефективни пред вратата.

- Всеоб­щото мнение от твоето пред­с­тавяне в дер­бито беше, че си променил напълно посоката на мача. Какво ти каза треньорът, преди да влезеш в игра?

- Той ми каза да играя често с топ­ката, а когато я притежавам, да се стремя вед­нага да съз­давам ситуации. Нап­равихме повече след почив­ката, съз­дадохме много проб­леми на съпер­ника. Точно това ми е задачата — да съз­давам голове и да вкар­вам.

А кога ще видим някой от майс­тор­с­ките ти голове дирек­тно от фаул или от дис­тан­ция?

- Трябва да поработя върху това (смее се). В бъдеще се надявам да се раз­пиша по този начин. Дотук не успях. Но по-важното е отборът да работи добре и да печели. — - Не прес­лед­вам някаква статис­тика.

- Каза, че времето, прекарано като резерва, ти е помог­нало да се адап­тираш по-добре към начина на игра тук. Смяташ ли, че можеш да се превър­неш във водеща фигура в ЦСКА в скоро време?

- Да, надявам се. Мисля, че съм способен да го нап­равя. Очевидно времето като резерва ми помогна да раз­бера по-добре какво да правя на терена. Надявам се да нат­рупам повече минути и това да ми е от полза.

- Някои анг­лийски медии, както и мес­тни привър­женици определяха преминаването ти в ЦСКА като “странно“. Защо смяташ, че се гледа така на този твой ход?

- Може би защото бъл­гар­с­кото пър­вен­с­тво не се излъчва във Великоб­ритания и хората не знаят за какво става въп­рос.

- Хората винаги си мис­лят, че най-доброто място е Великоб­ритания и само там едва ли не се играе истин­ски фут­бол (смее се). Не мисля, че това неп­ременно е истината. Винаги съм искал да изляза в чуж­бина, а не да прекарам цялата си кариера във Великоб­ритания. Дой­дох тук, защото искам да стана по-добър.

- Върху кой елемент ще работите най-много в паузата за национал­ните отбори?

- Върху греш­ките в защита и головете, които допус­каме. В атака съз­даваме, просто трябва да сме по-ефективни. Но е нужно и да се защитаваме по-добре като отбор

да не допус­каме глупави голове, заради които си съз­даваме неп­рият­ности и ни се налага да полагаме двойно повече усилия. Но да — като цяло трябва да се защитаваме по-добре. А в тази фаза е нужно да помагат и хал­фовете, и нападателите. Тежестта не може да пада само върху бранителите.

- Очевидно Албен­тоса е доста добър в играта с глава. Каква беше идеята ти при цен­т­рирането за израв­нител­ния гол — да потър­сиш кон­к­ретно Албен­тоса ли?

- Не. За мен е по-важно да цен­т­рирам топ­ката в определена зона. Имаме и други играчи освен Раул, които са добри с глава. Така че това прави по-лесно цен­т­рирането. И ако успееш да изп­ратиш топ­ката в опасна зона, почти сигурно от това ще падне и гол.

- Сравни анг­лийс­ката Лига 1, където игра за пос­ледно, и бъл­гар­с­кия шам­пионат.

- Мисля, че бъл­гар­с­кият шам­пионат е по-добър от Лига 1.

Фут­болис­тите във вашата лига, дори в по-слабите отбори, са доста добри тех­нически. Като гледам мачовете отс­т­рани, се уверих в това.

- Ряд­кост е фут­болисти от Великоб­ритания да идват в Бъл­гария. Ти защо избра ЦСКА?

- Винаги съм искал да изляза навън, а и въз­мож­ността да играя в Лига Европа допъл­нително ме изкуши. Лошото е, че не успяхме да изпъл­ним нашата цел и да се класираме за групите. Не нап­равихме дос­татъчно. Показахме обаче, че можем да сме добър отбор. Мисля, че занап­ред все повече британ­ски играчи ще излизат в чуж­бина. Виж­даме, че тях­ната бройка в Гер­мания, да кажем, се увеличава неп­рекъс­нато.

- Твоят съот­бор­ник Фаб­рини напусна само три месеца след като под­писа с ЦСКА. Ти самият някога замис­лял ли си се да напус­неш преж­дев­ременно?

- Не. И аз, и семейс­т­вото ми сме напълно щас­т­ливи от прес­тоя тук. Да не говорим, че съм в ЦСКА от едва два-три месеца и е невъз­можно да взема решение да си тръгна тол­кова скоро. Нас­лаж­давам се на прес­тоя си тук. Да, може би съм малко фрус­т­риран, защото не играя в повече мачове, но е ясно, че няма как да си на терена във всяка въз­можна минута. Бях малко изненадан, че Фаб­рини напусна, но в неговия случай мисля, че се дъл­жеше повече на лични причини, откол­кото на фут­болни.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...