Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Шефът на Славия препоръча Атанас Фурнаджиев за президент на БФС

Шефът на Славия препоръча Атанас Фурнаджиев за президент на БФС

Шефът на Славия препоръча Атанас Фурнаджиев за президент на БФС

Не е задължително начело на Съюза да е футболен човек, смята Венци Стефанов

Президен­тът на Славия и член на Изпъл­кома на БФС — Венци Стефанов, даде интервю пред GONG.BG, в което заяви, че на определени лич­ности им се иска да има нов Кон­г­рес, но това няма как да се случи. Стефанов заяви още, че хора като “Любовци и Наско“ вед­нага са се появили, щом са раз­б­рали за остав­ката на Борис­лав Михай­лов. Стефанов пох­вали кан­дидата за президент на БФС Атанас Фур­на­джиев.

“Не е задъл­жително начело на БФС да е фут­болен човек. Днес на Изпъл­кома ще се вземе решение, още е рано да даваме прог­нози. Мога да определя Наско Фур­на­джиев като добър биз­нес­мен и мени­джър. Борис­лав Михай­лов нап­рави доста добри неща през годините. Наско бе плътно до него като вицеп­резидент. Надявам се той да успее да вдигне нивото на бъл­гар­с­кия фут­бол. Раз­бира се, това може да се случи само с помощта на дър­жавата и клубовете. Защото, ако не му се помага, това няма как да се случи”, заяви Венци Стефанов.

На определени хора много им се иска да има нов кон­г­рес, но това няма как да се случи. Вед­нага щом раз­б­раха за остав­ката на Боби Михай­лов, някакви Любовци и Наско се появиха. Досега къде бяха? Гриша Ган­чев пък даде оценка, като пох­вали дър­жавата. Искам ясно да заявя, че раз­с­лед­ващите трябва да стиг­нат док­рай. Ако наис­тина има съдии, които са вър­шили измами, нека си понесат отговор­ността. Само, че е нужно да има доказател­с­тва. Не само да се хвър­лят някакви обвинения в прос­т­ран­с­т­вото. Защо се говори, че фут­болисти на Черно море са взимали пари, но всичко спира дотук? Ако наис­тина са взели пари, нали някой трябва да им ги е дал. Кой е този човек, който раз­дава пари? Няма лошо да се стимулира даден отбор, но за да победи, а не да полегне. Пагубно е да се дават пари за свирени дузпи и т.н. Едно нещо се надявам да се случи на пред­с­тоящия Изпъл­ком — да се вземат добри и привилни решения за раз­витието на бъл­гар­с­кия фут­бол”, продължи президен­тът на Славия.

Належащо е да започ­нем да обръщаме повече внимание на под­рас­т­ващото поколение. Сигурен съм, че Фур­на­джиев ще пог­ледне в тази посока. Ще вземе марки и относно кой треньор ще води национал­ния отбор на Бъл­гария. Красимир Балъков как­вото можеше да обърка, го нап­рави. Сега се надяваме да се класираме на европейс­като пър­вен­с­тво чрез Лигата на нациите. Дано се случи, но не съм голям оптимист. Ще ни се падне някой отбор като Румъния или Нор­вегия и ще ни победи“. Ако заложим на младото поколение и работим здраво с нашите деца, след време нещата ще се обър­нат. Но още вед­нъж каз­вам, че е нужно да се стигне док­рай, за да се изкоренят пороч­ните прак­тики“, категоричен е Венци Стефанов.

В същото време бе обявено неофициално, че в днев­ния ред на днеш­ния Изпъл­ком на БФС няма точка за обсъж­дане на дата за извън­реден кон­г­рес. Така нас­лед­никът на Борис­лав Михай­лов ще бъде изб­ран още днес от членовете на Изпъл­кома. Уставът на цен­т­ралата гласи: “при подаване на оставка, трайна невъз­мож­ност да изпъл­нява задъл­женията си или смърт, правомощията на президент се изпъл­няват от пър­вия вицеп­резидент, а при невъз­мож­ност или отказ от негова страна — от друг вицеп­резидент изб­ран от ИК до провеж­дането на кон­г­рес”. Пър­вият вицеп­резидент Йор­дан Леч­ков е кан­дидат за кмет на Сливен и няма как да бъде обявен за изпъл­няващ длъж­ността президент на БФС. Така почти сигурно на поста на Борис­лав Михай­лов ще зас­тане Атанас Фур­на­джиев, прог­нозират хора близки до биз­нес­мените в Изпъл­кома.

“Да, имаме в общата кар­тина за президен­т­с­кия пост. Това не е тайна. Има си устав, който ще след­ваме”, призна 49-годишният Фур­на­джиев пред Sportal.bg.

Очаква се Фур­на­джиев да изпъл­нява длъж­ността на президент до края на ман­дата на сегаш­ното управ­ление, който изтича през 2022 година. Той няма да е временен президент, а пос­тоянен. От 10 години е в бъл­гар­с­кия фут­бол. Започва кариерата си в БФС като пред­седател на Дис­цип­линар­ната комисия, а в момента е член на Изпъл­кома и вицеп­резидент на фут­бол­ната цен­т­рала. Фур­на­джиев бе изб­ран за член на комисията по мар­кетинг на УЕФА.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...