Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Вальо Михов: Част от агитките са платени, много от политиците ги използват

Вальо Михов: Част от агитките са платени, много от политиците ги използват

Вальо Михов: Част от агитките са платени, много от политиците ги използват

Провокациите по време двубоя България – Англия са били замислени отдавна, смята членът на Изпълкома на БФС

Фут­болът е сериозна политика. Агит­ките на стадионите са платени митинги. Много от политиците изпол­з­ват голяма част от улт­расите в предиз­борни кам­пании“, заяви по БНР Вален­тин Михов, член на Изпъл­кома на БФС в оставка. Според бив­шия президент на фут­бол­ната цен­т­рала всички провокации по време на мача Бъл­гария – Анг­лия са били замис­лени отдавна: „Самото ръковод­с­тво на анг­лийс­кия фут­бол започна да наг­нетява обс­танов­ката десетина дни преди мача. Това беше под­гот­вено, за да се стигне до остав­ките във фут­бол­ния съюз.“

Вален­тин Михов изрази убеденост, че бъл­гар­с­кият фут­бол може да реши въп­роса с проявите на феновете: „Трябва преван­тивно да се работи с феновете. Сред тях има много свес­тни хора, но има и такива, които искат да се покажат. Една от основ­ните задачи на бъдещото ръковод­с­тво на БФС трябва да бъде сериоз­ната работа с феновете. Те си имат ядро, ръководители, трябва с тях да се работи.“

Михов е категоричен, че в род­ния фут­бол няма коруп­ция: „За да има коруп­ция, трябва да има пари. Бъл­гар­с­кият фут­бол няма такива пари, някои отбори изнемог­ват… За уредени мачове трябва да има доказател­с­тва. Че има заиг­равания, че има някои съдии, които се под­лагат на някакви интереси, сигурно е така. Това, което става в Европа, е далече от Бъл­гария. При нас е много по-спокойно и по-честно.“

В същото време оглавилият временно БФС Михаил Касабов дек­ларира, че няма апетити да стои дълго на горещия стол. Той зае мяс­тото на подалия оставка Борис­лав Михай­лов. Касабов досега беше вицеп­резидент на БФС. Той обясни какво следва оттук нататък — ще се нас­рочи ново заседание на Изпъл­кома, на което ще се задейс­тва процедурата по провеж­дането на кон­г­рес.

“Първо искам да благодаря на г-н Борис­лав Михай­лов за това, което нап­рави през пос­лед­ните 14 години. Остав­ката е негово лично решение, няма смисъл да го комен­тираме“, бяха пър­вите думи на Касабов на прес­кон­ферен­цията след заседанието на Изпъл­кома на БФС.

“Моята задача ще бъде главно да нас­рочим нов кон­г­рес и да се избере президент, както трябва. На след­ващия Изпъл­ком ще дойде и пред­ложението от г-н Леч­ков за това кой да бъде нов национален селек­ционер. Изрично заявявам, че на след­ващия кон­г­рес няма да се кан­дидатирам за президент“, продължи Михаил Касабов.

“Като свикаме Изпъл­ком ще се реши колко време е нужно за организиране на кон­г­реса. Искаме да се случи по най-бързия начин. Категорично няма да бъда кан­дидат за президент. На този етап друг не е каз­вал, че ще бъде“, добави той.

“Кон­ф­ликт с дър­жавата явно има, но той ще бъде преодолян. Ще организираме среща с минис­търа на спорта като пред­с­тавител на дър­жавата, за да видим какво можем да нап­равим“, каза още Касабов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие