Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Бизнесмен предлага Лъчо Танев за президент на БФС

Бизнесмен предлага Лъчо Танев за президент на БФС

Бизнесмен предлага Лъчо Танев за президент на БФС

Той се е доказал и на терена и като мениджър, твърди Веселин Балевски

Спряганият за президент на БФС Веселин Балев­ски даде интервю пред БЛИЦ. Биз­нес­менът, който няколко пъти е бил член на Изпъл­кома на фут­бол­ната ни цен­т­рала, има опит на терена като със­тезател, а след това и като ръководител. Той е бивш фут­болист на Локомотив (Пд) и Лев­ски, а с юношес­кия национален отбор е европейски вицешам­пион.

- Г-н Балев­ски, в пос­лед­ните дни много се комен­тира вероят­ността да бъде издиг­ната вашата кан­дидатура за президент на БФС?

–Да, така е. Доста хора ми се обадиха, а някои от тях, като Венци Стефанов, даже пуб­лично обявиха, че зас­тават зад мен. Ето вчера ми звънна Христо Бонев, който заяви, че ме под­к­репя. Бонев е от хората, които никога няма да заб­равя и който ми подаде ръка като фут­болист. Бях само на 16 години, когато ме взе в мъж­кия със­тав на Локомотив (Плов­див) и така реално стар­тира моята кариера в големия фут­бол. Вижте, ще бъда отк­ровен с вас. Лас­кае ме този интерес, но аз съм биз­нес­мен човек с огромни ангажименти – тук, в Бъл­гария, както и в Лон­дон. Ето сега с моята фирма отк­риваме нов складово-търговски цен­тър в столич­ния квар­тал „Дружба”. А за да си президент на БФС, трябва да си по цял ден ангажиран с въп­росите, свър­зани с бъл­гар­с­кия фут­бол. Как да оставя биз­неса си на една страна? Да, мога да съм отново член на Изпъл­кома. Бил съм на този пост при трима президенти – първо при Димитър Лар­гов през далеч­ната 1989 година, а след това при Иван Слав­ков и при пър­вия ман­дат на Борис­лав Михай­лов. Мога да съм член на Изпъл­кома, но зависи кой ще е президент. Аз също имам свой кан­дидат.

- Кой е той?

–Лъчезар Танев! Той е прек­расен поз­навач на фут­бола. Доказал се е първо на терена, а след това и като мени­джър, какъвто е и в момента. Говори три езика, има пог­лед върху фут­бол­ните проб­леми и знае как да помогне за предот­в­ратяването им. Но Танев също е биз­нес­мен. Живее в Бар­селона, там си вади хляба. Има семейс­тво, храни много гърла. Но въп­реки всичко аз съм зад него.

- Как ще комен­тирате случилото се с Боби Михай­лов и раз­разилия се расис­тки скан­дал на мача с Анг­лия?

- Боби няма никаква вина затова, че някакви си десетина лум­пена са скан­дирали нещо срещу част от анг­лийс­ките национали. Просто си подаде остав­ката заради недоб­рите резул­тати на национал­ния отбор. Все някой тряб­ваше да е виновен… Михай­лов през години доказа, че има качес­тва на ръководител и това беше приз­нато на Запад, след като заемаше ръководни пос­тове в УЕФА и ФИФА. Там случайно не се попада. Там връз­ките не важат. Важат качес­т­вата на човека.

- Фут­болът ни не върви. Какви са причините според вас?

- Върви само Лудогорец и нищо друго. Върви, защото там се работи правилно. Клубовете трябва да обръщат повече внимание на децата и юношите. Тривиално звучи, но е самата истина. Но БФС няма вина в случая. Има и нещо друго – в пос­лед­ните години просто не раз­полагаме с дос­татъчно талан­т­ливи и можещи фут­болисти. Има такива, но са малко и недос­татъчно. А преди винаги сме имали плеяда от качес­т­вени играчи още на юношеско ниво. По мое време, когато бях част от юношес­кия национален отбор, станахме втори на европейс­кото пър­вен­с­тво в Бел­гия. Това беше през 1977 година, когато на полуфинала раз­бихме Западна Гер­мания с 3:1, а на финала загубихме от домакините с 1:2 не и без съдийска намеса. Да не говорим за мъж­кия ни национален тим, който и през 60-те, и през 70-те и 80-те беше силен. А пос­тиг­натото през 1994 година е големият връх на успехите. Аз силно се надявам един ден това да се пов­тори, поне наполовина.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие