Националният селекционер разкри разликата между Левски и Лудогорец

Селек­ционерът на национал­ния отбор на Бъл­гария — Георги Дер­мен­джиев, даде интервю за Гонг, в което сподели мнението си за Лев­ски и Лудогорец. “Лудогорец е изк­лючително раз­личен като управ­ление. Това е клуб на средно европейско ниво. Кап­сулован отбор, който има идея, която се следва от всички, от ръковод­с­тво, треньорите и фут­болис­тите. Затова ги има успехите, няма раз­ног­ласия, няма комен­тиране. Европейски начин на управ­ление и като ги има осигурените сред­с­тва от Кирил и Георги Домус­чиеви, които кон­т­ролират процеса, и се получава всичко. Нека другите отбори да се опит­ват да ги догон­ват, а не да се опит­ват да ги съборят“, заяви Дер­мен­джиев.

“Лев­ски с това управ­ление, което има, с пуб­ликата, която има, пос­тепенно ще вър­вят нагоре. Раз­бира се, ще е необ­ходимо малко време, имат идеология, която след­ват. Като се има пред­вид соб­с­т­вениците, в скоро време в Лев­ски ще вдиг­нат класата на отбора и на управ­лението“, смята опит­ният специалист.