Кубрат Пулев: Силата е в духа, а не в парите или колите

Кубрат Пулев: Силата е в духа, а не в парите или колите

Боксьорът разкри, че със сигурност продължава съвместната си работа с треньора Ули Вегнер

Бъл­гар­с­ката звезда на светов­ния професионален бокс Куб­рат Пулев обяви, че е вероятно е станало по-добре, че претърпя загуба от Владимир Кличко на мача им на 15 ноем­ври 2014 г. Той призна, че тогава е нап­равил грешки и поема цялата отговор­ност за загубата. Коб­рата заяви, че пос­лед­ният му съпер­ник Рай­дъл Букър е бил като под­вижна бок­сова круша. Той нап­рави прог­ноза и за край­ния изход на пред­с­тоящия реванш за светов­ната титла между Анди Руис и Антъни Джошуа. Бок­сьорът не под­мина темата за раз­дялата с Анд­реа и скан­дала с Джени Суши.

От щаба на Кличко бяха учудени от пуб­ликата и от това колко бъл­гари дой­доха да ме под­к­репят. Бях много добре под­гот­вен, но стратегията ми беше супер грешна. Бях сам дори срещу „Зауер­ланд“. Допус­нах грешки от първи клас в бокса — като ти посягат долу, да не сваляш ръката и да поз­воляваш да те фин­тират“, анализира загубата си Пулев в предаването “Тази сут­рин“ по bTV.

Може би е по-добре, че не го победих. Така е тряб­вало да стане, сега е много по-интересно. За нищо не съжалявам. Дейс­т­вията ми на ринга бяха прибър­зани, бях зелен въп­реки опита при аматьорите. От империята „Кличко“ правеха хиляди номера. Бях сам срещу всички, нямах опит, хората около мен нямаха опит. Те искаха да помог­нат, но това беше положението. Бях добре физически, но…“, продължи анализа си Коб­рата.

Пулев раз­кри, че прос­ловутата му реп­лика след въп­рос­ния мач – „Продъл­жаваме нап­ред“, се е превър­нала в мотивация за много хора, включително и за такива със здравос­ловни проб­леми. „Това ме топли и ме радва – че са получили под­к­репа в трудни мигове“, приз­нава бок­сьорът

Коб­рата под­черта, че не е срещ­нал особени зат­руд­нения в пос­лед­ния си двубой – срещу американеца Рай­дъл Букър, когото победи със съдийско решение. „През цялото време го биех, той беше под­вижен бок­сов чувал. Раз­бира се, не трябва да го под­ценяваш – във всеки едни момент можеше да екс­п­лодира и да върне някой удар. Видяхте, че дори Джошуа — непобедимият, великана, мус­кулес­тият Джошуа — загуби от Руис заради един удар. Букър няколко пъти ме намери с десни прави, но не бяха някакви кой знае какви удари, бъл­гар­ска глава е здрава и издържа на удари“, каза още Пулев.

Със сигур­ност ще се изп­равя за тит­лата срещу победителя между Джошуа и Руис. Очак­вам, ако Руис се под­готви съвес­тно, да спечели отново. Въп­реки че и Джошуа със сигур­ност си е взел поука“, заяви Коб­рата.

“Скан­далът с Джени Суши прик­лючи. Взех си поуките, извиних се на хората. Аз съм шега­джия, но понякога хората не раз­бират моите шеги. Това е просто една целувка. Не съм убил човек. В Бъл­гария се целуваме за здравей, за чао. Тя спря да вдига телефона, след като се забав­лява цяла нощ на наша сметка. Сега след всичко случило се започна пак да вдига телефона на хората от екипа. Занап­ред ще е доста сухо, ако трябва да попиташ някое момиче, дали може да го целунеш“, шегува се Коб­рата.

С Анд­реа се раз­делихме, но ще видим. Не се знае нищо. Любовта не е лесно нещо. Тя е движещата сила, която ни бута и ни кара да сме живи. Ще видим как ще се наредят нещата. Още седи това ми желание да имам деца и няма да угасне. Ще се боря, докато го пос­тигна“, продължи бъл­гар­с­кият бок­сьор.

Аркадата вече съм я заб­равил, нямам никакви проб­леми. Два-три месеца й тряб­ваха да отшуми, беше много дъл­бока — двай­сет и няколко шева. Мотивацията и духът са най-важни при такава ситуация на ринга. Боли и много обез­верява, защото кръвта влиза в окото, не виж­даш, има удари, които се изсип­ват върху мен, защото против­никът атакува. Но мен ме движи желанието за победа. Силата е в духа, а не в парите или колите. Затова ме е яд за Бъл­гария, но това е друга тема“, твърди Пулев.

Бок­сьорът раз­кри, че със сигур­ност продъл­жава съв­мес­т­ната си работа с треньора Ули Вег­нер: „Раз­бираме се пер­фек­тно. Той има око за бокса, има изг­раден начин на под­готовка и прог­рама, които невед­нъж са водили до успехи. Той зас­тана до мен и ми каза — ти си моята мотивация да нап­равя световен шам­пион в тежка категория и след това се отказ­вам от бокса.“