Христина Вучкова с най-ефикасен сервис в Шампионската лига

Христина Вучкова с най-ефикасен сервис в Шампионската лига

Още две волейболистки на Марица в Топ 10 на престижната класация

Волей­болис­т­ката на Марица (Плов­див) Хрис­тина Вуч­кова оглави край­ната индивидуална класация за най-ефикасен изпъл­нител на начални удари в груповата фаза на Шам­пион­с­ката лига. В трите си изиг­рани мача цен­търът на „жълто-сините” изпълни 44 сер­виса, при което пос­тигна осем аса и допусна четири грешки, което и носи коефициент на ефикас­ност от 9.09%, най-висок измежду всички със­тезателки в лигата.

В класацията по абсолютен брой асове, имената на две волей­болис­тки от Марица личат в чел­ната десетка, като капитан­ката Лора Китипова е шеста с девет дирек­тни точки от сер­вис, а Хрис­тина Вуч­кова е седма с осем.

Вуч­кова показва и висока ефикас­ност в нападение. В ран­г­лис­тата по този показател тя е на пето място с коефициент на ефикас­ност от 48.72%, който се определя от това, че при 39-те си атаки тя е нап­равила 19 точки и нито една грешка, като нито вед­нъж и блокадата на против­ника не е отбелязала точка.

Либерото на Марица Жана Тодорова намира място в топ 10 и на двете класации за пос­рещане. Тя е пета по ефикас­ност в обработ­ването на против­никовите начални удари с коефициент от 27.27%, изчис­лен на базата на 45 пер­фек­тни пос­рещания срещу само шест грешки и три прех­вър­лени топки при общо 132 обработени сер­виса. При по-простата фор­мула, която не отчита греш­ките и прех­вър­лените топки, Тодорова е осма с 34.09% пер­фек­тно пос­рещане. За съжаление, в със­тезанията под егидата на ЦЕВ не се правят класации за защита, която е най-силният елемент в играта на плов­див­с­кото либеро.

В същото време Бъл­гар­с­ката федерация по волей­бол (БФБ) инфор­мира, че е получила без­с­рочен спор­тен лиценз. “Това е зас­лужено приз­нание за работата на целия екип на БФВ. Всички волей­болни клубове трябва да знаят, че от тук нататък ни чака много работа. Ще се стремим да подоб­ряваме условията и в клубовете, и работата във федерацията, за да вър­нем волей­бола там, където му е мяс­тото — сред пър­вите 45 в светов­ния елит“, заяви вицеп­резиден­тът на цен­т­ралата Любо Ганев, който е един­с­т­вен кан­дидат за президен­т­с­кия пост на инж. Данчо Лазаров.