Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Чочев прогнозира намаляване на трансферните суми за играчи

Чочев прогнозира намаляване на трансферните суми за играчи

Чочев прогнозира намаляване на трансферните суми за играчи

Националът на Бъл­гария – Ивайло Чочев, е поред­ният спор­тист, който се включи в #Backstage тренда в Youtube, където извес­тни родни със­тезатели говорят на раз­лични теми, докато са в изолация. Играчът на италиан­с­кия Пес­кара сподели какво е със­тоянието му, докато се въз­с­тановява от кон­тузията си, какви дей­ности извър­шва с цел по-бърза рехабилитация, спазва ли хранителен режим, ситуацията в европейс­кия фут­бол и национал­ния отбор. “Моето със­тояние се подоб­рява след нап­равени 3 операции и 1 година извън терените. Мисля, че наб­лижава моето зав­ръщане. Имам издадена прог­рама от док­тора, която трябва да изпъл­нявам. По две тренировки на ден с уредите вкъщи и малко имп­ровизация. По-трудно е. Имам нужда от фит­нес, от въз­с­тановителни цен­т­рове“, започна фут­болис­тът.

“В 5 или 6 дни от сед­мицата се храня здравос­ловно. Поз­волявам си в 1 ден от сед­мицата да ям по-забранени за нас, спор­тис­тите, храни. Справям се като всички хора с изолацията. Седене вкъщи, четене на книги, гледане на телевизия и сериали. Още повече, че аз имам да тренирам по 2 пъти на ден“, раз­к­рива бъл­гаринът.

“Уикенд без фут­бол не е интересен. На отборите се отразява финан­сово. От гледна точка на фут­болис­тите това прекъс­ване ще се отрази физически. След 45 години няма да се дават подобни големи суми за играчите“, смята Ивайло Чочев.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие