Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Красимира Шопова мечтае да открие „българския Меси“

Красимира Шопова мечтае да открие „българския Меси“

Красимира Шопова мечтае да открие „българския Меси“

Професията сама ме избра, признава единствената жена в България футболен агент

Фут­болът е мъжка територия, гласи общоп­риетото от години мнение. 138 са регис­т­рираните в БФС агенти на играчи и само един от дейс­т­ващите е жена. Красимира Шопова вече трета година си пробива път в най-мъжкия спорт и въп­реки труд­нос­тите, голямата й страст започва да й се отп­лаща. А меч­тата й е един ден да срещне след­ващия Лионел Меси. Ако бъде бъл­гарин и помогне за тран­с­фера му в голям отбор – още по-добре.

Откъде идва влечението й към фут­бола и как избира точно царя на спор­товете за професионал­ното си раз­витие. „Сама за себе си търся отговора на този въп­рос, вече доста дълги години. Не знам кой е изрекъл фразата: „фут­болът е магия“, но определено е бил прав и все още съм под­в­лас­тна на тази магия. В рода ми няма фут­болисти и по никакъв начин никой не ме е под­бут­вал в тази сфера. Тя си дойде по естес­т­вен път. Професията сама ме избра, защото е напълно логично. Аз отделях твърде много време да гледам фут­бол, включително и от бъл­гар­с­кото пър­вен­с­тво. Особено през пос­лед­ните години. И в един момент си дадох сметка, че това ми кос­тва изк­лючително много време и тряб­ваше да нап­равя нещо, да вложа тази страст и енер­гия. Да не е просто така нап­разно. Бях и под­помог­ната със съвет от преподавател в НСА — също жена. За което съм й без­к­райно благодарна, защото тя усети моята страст и любов към този спорт“, каза Красимира Шопова пред БНР.

Всяко начало е трудно. Двойно по-трудно е за жена, която опитва да пробие в кон­сер­ватив­ния фут­бол. „Определено се гледа с голямо недоверие, особено в началото. Много е трудно. Бях съв­сем сама. Имах едно-две пред­ложения от големите мени­джъри в Бъл­гария, които отк­лоних. Реших, че ще се боря сама. От една година работя в съд­ружие с адвокат и смятам, че именно през тази година нещата започ­наха да ни се случ­ват. Показах, че не съм случайно попад­нала в тази сфера“, доволна е Красимира.

Работата на фут­бол­ния агент не е никак лесна. Особено в Бъл­гария. „Доста са клубовете, които заб­раняват на играчите си да работят с фут­болни агенти. Не знам защо се е наложило това негативно мнение за аген­тите. Но има агенти, има и агенти. Може би те са попад­нали на непод­ходящите хора. Аз от мое име мога да кажа, че правя нещата от любов към спорта. Вярно е, че всички работим за пари и раз­читаме да изкараме големите пари, но който как­вото търси, това намира. Аген­тите не са хората, които уреж­дат тран­с­фери на клиен­тите си. На мен са ми се обаж­дали просто само да ги изс­лушам, когато имат личен проб­лем. И то късно вечер. Ако аз и моят колега не успеем да помог­нем, работим с психолог, финан­сист, физиотерапевти. Хора, с които сме сключили договори и които могат да бъдат на наше раз­положение по всяко едно време. Смятам, че така се работи професионално. И е хубаво да знаем къде си пращаме клиен­тите, когато те имат нужда от помощ“, каза още Красимира Шопова.

Голямата мечта на фут­бол­ния агент е да реализира силен тран­с­фер. При Красимира това не е дос­татъчно. „За какво меч­тая? Това е лесно — да срещна след­ващия Меси! Бъл­гар­с­кият Меси? Не съм тол­кова тес­ног­ръда, надявам се на нещо и извън страната. А ако нап­равим изходящ тран­с­фер на фут­болист с качес­т­вата на Меси, това би било най-доброто“, пожела си Шопова.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...