Бекенбауер изненада Христо Бонев със скъп подарък

Леген­дата на Локомотив (Плов­див) и бъл­гар­с­кия фут­бол Христо Бонев бе изк­лючително приятно изненадан от неочак­ван подарък по праз­ниците. Зума получи часов­ник от своя стар приятел Франц Бекен­бауер. Лично президен­тът на БФС Михаил Касабов прис­тигна в дома на Бонев, за да предаде без­цен­ния дар, пише “Марица“.

Кай­зер Франц е поръчал на реномирана фирма лимитирана серия от лук­созни часов­ници за приятелите си по случай своя 75-годишен юбилей. Иконата на гер­ман­с­кия фут­бол е пратил по Касабов подаръка за Христо Бонев. Шефът на БФС е присъс­т­вал на тър­жес­т­вената фотоиз­ложба, която Байерн нап­рави в чест на най-големия фут­болист в историята си.