Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет05032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Биатлонистите ни на възстановителен лагер в Италия

Биатлонистите ни на възстановителен лагер в Италия

Бъл­гар­с­ката федерация по биат­лон пред­п­рие спешни мерки за запаз­ване фор­мата на заразените от коронавируса национални. Вече чет­върти ден нашите са изолирани в хотела на учас­т­ниците в кръговете за Светов­ната купа в Обер­хоф (Гер­мания). Почти всички бъл­гари са без или със съв­сем леки сим­п­томи. Димитър Гер­джиков вече е без тем­пература, като той един­с­т­вен бе прег­ледан преди два дни от гер­ман­ски лекар. Меж­дув­ременно от федерацията изп­ратиха със спешна куриер­ска пратка медикаменти, които не може да се закупят без рецепти от гер­ман­с­ките аптеки. Тези лекар­с­тва ще спомог­нат за по-бързото въз­с­тановяване на биат­лонис­тите ни.

Вед­нага след края на каран­тината, нашите национали ще отпътуват от Гер­мания за Италия. Там те ще бъдат на въз­с­тановителен лагер в Рид­нау, който ще спомогне по-бързо да въз­вър­нат със­тезател­ната си форма. В зависимост от със­тоянието на отдел­ните биат­лонисти ще се решава учас­тието им на европейс­кото пър­вен­с­тво, нас­рочено от 27 до 31 януари в Дуж­ники Ждрой (Полша).

България

Икономика

Loading...

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...