Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт02032021

Брой 42, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Новият селекционер на Босна и Херцеговина не се страхува да дава шанс на младите

Новият селекционер на Босна и Херцеговина не се страхува да дава шанс на младите

Новият селекционер на Босна и Херцеговина не се страхува да дава шанс на младите

Ивайло Петев проговори за първи път след избора си за национален селек­ционер на Босна и Хер­цеговина. Бъл­гаринът раз­каза за досегаш­ния си опит и за новите предиз­викател­с­тва пред мес­т­ното издание sportsport.ba, а въп­росът за критиките около наз­начението му също не беше под­минат. Петев обеща, че няма да се влияе от чуждо мнение и ще залага на най-добрите, за да пос­тигне пос­тавената му цел — класиране за Мон­диала в Катар.

- Г-н Петев, първо искам да ви поз­д­равя и да ви пожелая успех в на национал­ния ни отбор.

- Благодаря ви, голяма чест е да бъда треньор на Босна и Хер­цеговина, но в същото време и голямо предиз­викател­с­тво. Иск­рено се надявам, че в крайна сметка всички ще имаме основание да бъдем доволни.

- Със­тезател­ната ви кариера продължи около 15 години и почти вед­нага след това станахте треньор? Знаехте ли като играч, че ще се занимавате с това?

- Чес­тно казано, не мис­лех за това в началото на кариерата си. С течение на времето, тоест с наб­лижаването на края на със­тезател­ната ми кариера, все повече осъз­навах, че фут­болът ще бъде моят живот след това.

- Кое е по-трудно да бъдеш играч или треньор?

- Това е въп­росът, на който ми е най-лесно да отговоря. Всички, които са били играчи, а след това треньори, вероятно ще ви кажат същото — много по-лесно е да бъдеш играч.

- Лудогорец изг­лежда е клубът, който най-много ви е помог­нал, но й клубът, на който сте дал най-много?

- Историята с Лудогорец е много хубава за бъл­гар­с­кия фут­бол. Но малко хора знаят, че когато поех клуба, целта беше да се класираме в по-горна дивизия. Преди пър­вата част на сезона, когато ни се отвори такава въз­мож­ност, президен­тът на клуба ме повика и ми каза, че трябва да нап­равим всичко, за да се класираме за елита. През зимата взехме осем нови играчи и успяхме. Имам приятни спомени от Лудогорец, но мога да ви кажа, че имаше много силна позитивна енер­гия в отбора.

- В кариерата си освен няколко клуба сте водили и бъл­гар­с­кия национален отбор?

- Да, имах честта да бъда селек­ционер на бъл­гар­с­кия национален отбор. Поех тима в квалификациите за европейс­кото пър­вен­с­тво, имахме и добри, и лоши резул­тати. За съжаление нито тогава, нито сега, ситуацията ни е добра. Имаме много малко играчи, които играеха в чуж­бина. Така е от почти двадесет години.

- След национал­ния отбор поехте Динамо (Заг­реб), с който не успяхте да спечелите тит­лата. Това ли е най-големият ви треньор­ски провал?

- Бях треньор на Бъл­гария, когато прис­тигна офер­тата от Динамо, която не можех да откажа. Платих си неус­той­ката за нарушения договор със соб­с­т­вени пари и прис­тиг­нах в Заг­реб. Не мога да кажа дали е най-големият ми провал, но със сигур­ност беше голям минус. Фут­болът обаче е такъв. Тогава дадох шанс на много млади играчи — на Олмо, Мора, Годжак, Ходжич, които блес­наха. Повече от 60 милиона евро влязоха в касата на Динамо от това поколение.

- Доверявате се много на младите играчи. Изг­лежда не сте треньор, който се страхува да ги хвърли в огъня. Можем ли да очак­ваме подобно нещо и в национал­ния отбор?

- Най-добрите ще играят за национал­ния отбор, въз­растта им няма да е от значение. Бъдете сигурни, ако мисля, че млад играч може да донесе нещо добро на национал­ния отбор, тогава той ще играе. Не се страхувам да дам шанс на младите.

- За раз­лика от Бъл­гария, в Босна и Хер­цеговина има много играчи в чуж­бина, включително по-млади…

- Прави сте и мисля, че заради това можем да нап­равим добър отбор. Това ми дава допъл­нителен стимул. Знам, че има много качес­тво в отбора и много млади играчи, на които трябва да се даде шанс. По-опитните фут­болисти ще играят важна роля и решаващо значение в съз­даването на отбора.

- Квалификациите за Мон­диала в Катар започ­ват през март. Групата ни съв­сем не е лесна, но изг­лежда все още можем да се борим, ако не за друго, то поне за баража.

- Фран­ция е световен шам­пион. За тях няма какво да говорим. Украйна е на добро ниво и раз­чита на поколение, което преди няколко години стана европейски шам­пион при 21-годишните. В групата ни е и Фин­лан­дия, която вече показа, че е неудобен съпер­ник. Но не мисля тол­кова за нашите съпер­ници. Моят отбор е това, което ме интересува. Би било добре да имаме няколко приятел­ски мача, за да мога да видя как фун­к­ционират играчите ми на терена. За съжаление обаче нямаме това време, но не можем да се оплак­ваме. Трябва да работим много. Пак пов­тарям, имаме индивидуални качес­тва и задачата ни е да нап­равим отбор от това.

- Атмос­ферата обаче не е много добра, общес­т­веното мнение не е във ваша полза. Как ще промените това?

- Наясно съм с всички събития от пос­лед­ните дни. Това, което искам да кажа е, че не е добре да вмък­ваме политиката във фут­бола. Дой­дох да работя, наясно съм, че няма да е лесно, но така е във фут­бола. Знам, че само с добри игри, чес­тен труд и резул­тати ще подоб­рим атмос­ферата. Вяр­вам, че можем да го нап­равим и ако мис­лех, че не можем, нямаше да приема поста. Едно е сигурно — само най-добрите ще играят за национал­ния отбор, докато съм треньор.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие