Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал­ния тим на Бъл­гария и какво е довело до раз­дялата му със “сините“. „Преди две сед­мица имах въз­мож­ност да поема национал­ния отбор на Бъл­гария. Кан­дидатите бяха много. В крайна сметка Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз избра друг. За съжаление тогава от федерацията не ме под­к­репиха, но това трябва да се приеме. В крайна сметка бях много близо“, заяви Дон­ков пред sport-kuriermannheim.de.

Преди това работих като помощ­ник на Петър Хуб­чев в национал­ния отбор и Лев­ски. Получихме много добра оферта от „сините“. Станах професионалист в този клуб и играх в периода 19871993 година. В Бъл­гария това е клуб с традиции. Имахме тригодишен договор с Лев­ски и пър­воначално целта ни беше да изг­радим солиден отбор, а във втората и третата година да се борим за тит­лата. Пър­вите 67 месеца минаха добре, но след това дойде пан­демията и блокирането. Соб­с­т­веникът на клуба имаше финан­сови проб­леми и всичко свърши за една нощ. Новото ръковод­с­тво имаше други цели, които бяха в противоречие с нашите. След като нямаше смисъл вече да продъл­жим, се раз­делихме. Вече съм отворен към всякакви оферти“, добави 50-годишният специалист, който живее със семейс­т­вото си в Ман­хайм.

В същото време стана ясно, че хър­ват­с­кият защит­ник Анте Вър­личак се раз­мина с тран­с­фер в Лев­ски. 23-годишният ляв бек прис­тигна в лагера на „сините“ в петък и нап­рави една тренировка с отбора. В събота игра в кон­т­ролата с Под­без­кидзе (1:0), когато се появи на терена през второто полув­реме.

Треньорът Славиша Стоянович обаче не е останал доволен от пред­с­тавянето на хър­ватина и го е отп­ратил. В лагера на „сините“ е бил и аген­тът на Вър­личак, който е пред­ложил други свои клиенти.

Пред­с­тои да се раз­бере дали Стоянович ще пробва някой от тях и дали въобще ще се търси нов играч на позицията. Нас­тав­никът на „сините“ има две опции за ляв бек в със­тава си – Матео Стаматов и Патрик-Габриел Гал­чев.