Българин се бие със съотборник след мач в НХЛ

Българин се бие със съотборник след мач в НХЛ

Бъл­гар­с­кият хокеен вратар с руски пас­порт Алек­сан­дър Геор­гиев, който в момента е със­тезател на Ню Йорк Рейн­джърс в НХЛ, се е сбил със съот­бор­ника си Тони Деан­джело, съоб­щава пор­талът The Athletic. Инциден­тът се е разиг­рал след загубата на Рейн­джърс от Пит­с­бърг с 4:5. Боят е бил прек­ратен доста бързо от останалите съот­бор­ници и хора от щаба, а вратарят не е тренирал вчера.

Отбелязва се, че Деан­джело след този случай вед­нага е бил включен в драфта за напус­кащи или играчи в тран­с­фер­ната листа. Той прис­тигна в Рейн­джърс през 2017-а година, а през този сезон има 6 мача, както и една асис­тен­ция.

Не се съоб­щава каква точно е причината за инцидента и кой е бил провокаторът. За момента обаче и Рейн­джърс не се пред­с­тавя никак добре в пър­вен­с­т­вото, заемайки пос­лед­ното място в Източ­ната дивизия с 6 точки от 8 мача.