Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Михаил Касабов: Извънредният конгрес не отменя редовния

Михаил Касабов: Извънредният конгрес не отменя редовния

Временно изпъл­няващият длъж­носта президент на БФС Михаил Касабов отговори на въп­росите на dsport и Дарик радио, като обясни защо не е подал оставка след заседанието на Изпъл­кома и посочи, че според него извън­ред­ният кон­г­рес на 25 юни не може да отмен редов­ния

- През месец октом­ври 2019 година, след заседание на Изпъл­кома, бе обявено,че всички членове са подали колек­тивна оставка. Вие лично подадохте ли оставка тогава?

- На посоченото от Вас заседание не съм подавал оставка.

- Ако не сте подавали оставка каква е причината за това решение, след като инфор­мацията изрично гласеше, че ВСИЧКИ са подали оставка?

- Причината да не подам оставка е фак­тът, че Изпъл­комът ме избра за и.д. президент на БФС и ми въз­ложи отговор­ността да организирам Извън­реден кон­г­рес. Сами раз­бирате, че в тази кон­к­ретна ситуация евен­туал­ното без­в­лас­тие щеше да нап­рави свик­ването на Общо съб­рание невъз­можно, и някой след­ваше да се нагърби с тази задача.

- Ако не сте подавали оставка до момента смятате ли да го нап­равитедо или на Кон­г­реса на 25 юни?

- Раз­бира се – ако Кон­г­ресът избере нов президент, няма нищо по-естествено от това той да пред­ложи екип, с който да работи по най-ефективния за неговата политика начин.

- Смятате ли, че фут­бол­ната общес­т­веност има доверие във вас и вашите колеги от Изпъл­кома на БФС?

- Именно фут­бол­ната общес­т­веност в лицето на Общото съб­рание ми е гласувала пълно доверие – на Кон­г­реса през 2014-а получих малко над 99 процента от вота на делегатите (407 гласа „за“ и 4 гласа „против“), а на пос­лед­ния редовен Кон­г­рес – пълни 100 процента. Лично аз работя за бъл­гар­с­кия фут­бол от над 40 години, а от 1995-а съм вицеп­резидент и член на Изпъл­кома. Това само по себе си означава, че съм спечелил доверието на всички учас­т­ници във фут­бол­ния живот. Що се отнася до доверието или лип­сата на такова понас­тоящем, то отговорът ще бъде даден на 25 юни от клубовете, пред­с­тав­ляващи именно тази фут­болна общес­т­веност.

- Според вас въз­можно ли е Кон­г­ресът на 25 юни да избере ръковод­с­тво на БФС с нов 4-годишен ман­дат на управ­ление?

- Ако Уставът го поз­волява – да. Моето лично мнение обаче е, че Извън­ред­ният кон­г­рес не отменя редов­ния.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...