Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Не ни искат в първата шестица, очевидно е, смята треньорът на Черно море

Черно море е фаворит за сед­мото място, което дава право на учас­тие в баража за Лигата на кон­ферен­циите. В интервю за „Петел“ треньорът на „моряците“ Илиан Илиев даде мнение за играта им през пролетта, раз­к­рива какво иска да подоб­рят и комен­тира пос­лед­ната им загуба на „Герена“ и пос­лед­ните решения на БФС, които са обект на раз­палени комен­тари.

- Г-н Илиев, как оценявате продук­циите на „моряците“ тази пролет?

- Вижте, щом не успяхме да изпъл­ним целта – влизане в пър­вата шес­тица, значи не сме пос­тиг­нали желаните резул­тати. Като цяло игрово дос­тиг­нахме донякъде нивото си от миналата година, но в завър­ш­ващата фаза не реализирахме по-голяма част от ситуаците, които съз­давахме и загубихме важни точки, макар че това беше повече през пър­вия полусезон. Затова сега приоритет ни остана класирането за бараж за Лигата на кон­ферен­циите.

- Три отбора се борихте за топ 6, не тряб­ваше ли пос­лед­ните им мачове да се играят по едно и също време?

- Ние в пос­лед­ните си мачове, нап­равихме добра серия, дос­тиг­нахме до топ 6. Но по цял свят всички пос­ледни кръгове се играят по едно и също време, необяс­нимо тук не е така. Когато останахме трите отбора, ние ЦСКА1948 и Берое да се борим за пос­лед­ното място в шес­тицата, в духа на феър­п­лея мачовете ни тряб­ваше да са по едно и също време, както е във всички нор­мални страни. Но ние играхме в петък, а пос­лед­ният мач в понедел­ник. Това не беше нор­мално. Макар че не тряб­ваше да допус­каме, да сме зависими от резул­татите на други отбори.

- За пореден сезон налагате кадри на Черно море в мъжете. Как се интег­рират младите?

- При нас има доста талан­т­ливи деца, пос­тепенно се интег­рират и когато са готови с помощта на всички ги пус­каме. Който зас­лужава в момента, получава шан­сове, другите работят, за да получат. Имаме сплав от нелоши опитни бъл­гар­ски фут­болисти, млади играчи и няколко добри чуж­денци. Някои от по-малките ще са основни със­тезатели другия сезон, но всичко зависи от тях.

- На кого е трън в очите Черно море, че заради странични фак­тори изгубихте ценни точки?

- Трудно е да се прецени, но със сигур­ност някои неща, които се случиха през годината показ­ват, че даден отбор не ни иска в пър­вата шес­тица. Това е тим, който победихме 2 пъти при пос­лед­ното ни влизане в шес­тицата. Ние гледаме и анализираме играта си, отчитаме и допус­натите грешки. Но, доста точки ни бяха отнети заради странни съдийски отсъж­дания. Ако не беше така, щяхме да сме в пър­вата шес­тица.

- Очевидно е, че ситуацията за гола, с който загубихте от Лев­ски, не бе корек­тна. Реагирахте с жалба срещу съдията, смятате ли, че това ще промени нещо?

- Мисля. че съдията Гидженов (сигурен съм, че съд­йс­кия наб­людател Ичко Лозев го е оценил високо, за свър­шената работа) няма нивото да свири мач с такъв залог. За странич­ния Станис­лав Станев от София, който не видя двама фут­болисти на Лев­ски в засада също. Ние бяхме по-добри през пър­вото полув­реме, и тряб­ваше да си решим тогава нещата, през второто Лев­ски се пред­с­тавиха с една идея по-добре. Тогава съдията раз­реши да се премине границата на доб­рия тон, на агресията. Домакините оспор­ваха всяко негово решение и му искаха обяс­нение. Изнерви се мача. Той се под­даде на натиска при много решения, а при втория гол двамата съдии пов­лияха и върху край­ния резул­тат. Като цяло третият отбор – съдийс­кият, не беше на нивото на мача, далеч беше от залога на срещата. Има и друго. Защо, след като се обез­мис­лиха мачовете в топ 6, не въведоха ВАР за мачовете на отборите, които се борят за бараж в Европа? Ако имаше ВАР, голът на Лев­ски щеше да бъде отменен. Макар че и без ВАР се вижда, че няма фаул на Стан­чев срещу Цонев, има фаул срещу Попов на Бари и двама човека са в засада при изпъл­нението на фаула.

- Изненадан ли сте, че Лев­ски не бе наказан заради нах­луването на пуб­ликата му на терена след двубоя?

- Ще отговоря без ирония. Аз се рад­вам, когато феновете се рад­ват на победите заедно с фут­болис­тите. Във всички страни го показ­ват, но е от трибуните. Да нах­луят феновете на терена след пос­лед­ния съдийски сиг­нал, когато не си спечелил купа нап­ример, се случва за първи път при нас. Дай боже, да спечелим след­ващия си мач у дома, и аз ще искам и нашите фенове да влязат на терена. Дори аз лично ще им отворя вратата.

- Само за една сед­мица ще изминете повече от 3000 км, за да играете три мача на чужд терен?

- Това пътуване започна още в сряда преди Лев­ски. Няма как, ние ще ги изиг­раем тези мачове. Но мисля че хората, които правят прог­рамата, трябва да мис­лят за здравето на играчите и качес­т­вото на фут­бола. Не бива се поз­волява това да се случи — даден отбор, в случая нашия, да пътува три пъти за една сед­мица над 3000 км, като раз­с­тоянието в едната посока е 450 км. Това е абсур­дно и необ­мис­лено решение. Със сигур­ност е сис­тема по която се правят мачовете, но има и човеш­кия фак­тор, който да промени прог­рамата на мачовете. Славия също гос­тува 3 пъти пос­ледователно в Мон­тана, Враца, както и във Велико Тър­ново, но пътят, който ще изминат сумарно не е кол­кото нашия само при едно от трите ни пътувания.

- Как трябва да играе Черно море в оставащите три срещи, за да спечели необ­ходимите точки за учас­тие в баража за Европа?

- За мен срещу Ботев и Цар­ско село пър­вите полув­ремена бяха от най-добрите ни. Жалко, че допус­нахме срив в пос­лед­ните 15 минути срещу Цар­ско село и им дадохме криле. Това обаче е нещо, което може да се случи на всеки. Показахме и срещу Лев­ски в София добро лице преди почив­ката. Трябва ни малко повече самочув­с­т­вие в завър­ш­ващата фаза, за да реализираме положенията, които съз­даваме.

- Имате ли пред­почитан съпер­ник за баража за Лигата на кон­ферен­циите, ако се класирате за него?

- Не сме се класирали още, за да комен­тирам. Много ще е трудно. Срещу нас Лев­ски показа, че прави сметки да спечели това място. Поне ние и съдиите нап­равихме интересна бит­ката за сед­мото място. Ако си бяхме взели мача с Цар­ско село, нямаше да е интересно. Ако стане така обаче, че от пос­лед­ната ни среща с Лев­ски зависи кой ще се класира за баража за Европа, Лев­ски да знаят, че ще им бъде много тежко. Нашата пуб­лика ще е на трибуните, сблъсъкът е късно в неделя, ще дой­дат много хора.

- Как ще комен­тирате промяната на фор­мата на пър­вен­с­т­вото?

- Доста интересен е този фор­мат. Има за какво да играят отборите, както в пър­вата шес­тица, така и другите след тях. Хубаво е също, че се връщаме към група с 16 отбора, за да се раз­шири геог­рафията. Но е абсур­дно, че чак на 25-и май ще се решава въп­росът с изпадащите. Излиза, че чакат да видят кой на кое място ще завърши и след това да се реши дали ще има изпадащи и кой да играе бараж.

- Друго решение на БФС също раз­буни духовете. Първо СТК присъди служебна загуба на ЦСКА 1948 заради неявяването му срещу ЦСКА, а впос­лед­с­т­вие решението бе отменено и двубоят ще се проведе. Вашият комен­тар?

- Миналата година по това време и ние имахме много болни от коронавирус, но ни пред­с­тояха две решителни срещи, от които зависеше кой ще учас­тва в баража за Европа. С 8 юноши бихме Арда, а с още повече „деца“ изгубихме от Ботев (Пд). Мисля, че ако имаш школа, не трябва да се притес­няваш да играеш важни мачове със свои юноши. От друга страна обаче има наредба и в БФС са се придър­жали към нея, когато са променили пър­вото си решение.

- Промениха с една сед­мица и датата, на която ще завърши пър­вен­с­т­вото — 30 май. Знае се, че новият сезон започва в средата на юли, което означава, че лят­ната под­готовка на отборите ще стар­тира не по-късно от 10 юни. Не е ли твърде малка тази почивка за фут­болис­тите, особено в условията на пан­демия?

- Нека сега в БФС да помис­лят за здравето и въз­с­тановяването на фут­болис­тите и да нас­рочат по-късна дата за старта на новото пър­вен­с­тво. Защото лят­ната вакан­ция трябва да е поне 23 сед­мици, а ако поч­нем другия сезон около 1718 юли, излиза, че играчите ще почиват 10 дни. Тези пък, които са ангажирани с национал­ния отбор, трябва вед­нага да започ­нат под­готовка, като се вър­нат от лагера.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...