Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Илиан Илиев: Ще накарам феновете да нахлуят на терена след мача с Левски

Не ни искат в първата шестица, очевидно е, смята треньорът на Черно море

Черно море е фаворит за сед­мото място, което дава право на учас­тие в баража за Лигата на кон­ферен­циите. В интервю за „Петел“ треньорът на „моряците“ Илиан Илиев даде мнение за играта им през пролетта, раз­к­рива какво иска да подоб­рят и комен­тира пос­лед­ната им загуба на „Герена“ и пос­лед­ните решения на БФС, които са обект на раз­палени комен­тари.

- Г-н Илиев, как оценявате продук­циите на „моряците“ тази пролет?

- Вижте, щом не успяхме да изпъл­ним целта – влизане в пър­вата шес­тица, значи не сме пос­тиг­нали желаните резул­тати. Като цяло игрово дос­тиг­нахме донякъде нивото си от миналата година, но в завър­ш­ващата фаза не реализирахме по-голяма част от ситуаците, които съз­давахме и загубихме важни точки, макар че това беше повече през пър­вия полусезон. Затова сега приоритет ни остана класирането за бараж за Лигата на кон­ферен­циите.

- Три отбора се борихте за топ 6, не тряб­ваше ли пос­лед­ните им мачове да се играят по едно и също време?

- Ние в пос­лед­ните си мачове, нап­равихме добра серия, дос­тиг­нахме до топ 6. Но по цял свят всички пос­ледни кръгове се играят по едно и също време, необяс­нимо тук не е така. Когато останахме трите отбора, ние ЦСКА1948 и Берое да се борим за пос­лед­ното място в шес­тицата, в духа на феър­п­лея мачовете ни тряб­ваше да са по едно и също време, както е във всички нор­мални страни. Но ние играхме в петък, а пос­лед­ният мач в понедел­ник. Това не беше нор­мално. Макар че не тряб­ваше да допус­каме, да сме зависими от резул­татите на други отбори.

- За пореден сезон налагате кадри на Черно море в мъжете. Как се интег­рират младите?

- При нас има доста талан­т­ливи деца, пос­тепенно се интег­рират и когато са готови с помощта на всички ги пус­каме. Който зас­лужава в момента, получава шан­сове, другите работят, за да получат. Имаме сплав от нелоши опитни бъл­гар­ски фут­болисти, млади играчи и няколко добри чуж­денци. Някои от по-малките ще са основни със­тезатели другия сезон, но всичко зависи от тях.

- На кого е трън в очите Черно море, че заради странични фак­тори изгубихте ценни точки?

- Трудно е да се прецени, но със сигур­ност някои неща, които се случиха през годината показ­ват, че даден отбор не ни иска в пър­вата шес­тица. Това е тим, който победихме 2 пъти при пос­лед­ното ни влизане в шес­тицата. Ние гледаме и анализираме играта си, отчитаме и допус­натите грешки. Но, доста точки ни бяха отнети заради странни съдийски отсъж­дания. Ако не беше така, щяхме да сме в пър­вата шес­тица.

- Очевидно е, че ситуацията за гола, с който загубихте от Лев­ски, не бе корек­тна. Реагирахте с жалба срещу съдията, смятате ли, че това ще промени нещо?

- Мисля. че съдията Гидженов (сигурен съм, че съд­йс­кия наб­людател Ичко Лозев го е оценил високо, за свър­шената работа) няма нивото да свири мач с такъв залог. За странич­ния Станис­лав Станев от София, който не видя двама фут­болисти на Лев­ски в засада също. Ние бяхме по-добри през пър­вото полув­реме, и тряб­ваше да си решим тогава нещата, през второто Лев­ски се пред­с­тавиха с една идея по-добре. Тогава съдията раз­реши да се премине границата на доб­рия тон, на агресията. Домакините оспор­ваха всяко негово решение и му искаха обяс­нение. Изнерви се мача. Той се под­даде на натиска при много решения, а при втория гол двамата съдии пов­лияха и върху край­ния резул­тат. Като цяло третият отбор – съдийс­кият, не беше на нивото на мача, далеч беше от залога на срещата. Има и друго. Защо, след като се обез­мис­лиха мачовете в топ 6, не въведоха ВАР за мачовете на отборите, които се борят за бараж в Европа? Ако имаше ВАР, голът на Лев­ски щеше да бъде отменен. Макар че и без ВАР се вижда, че няма фаул на Стан­чев срещу Цонев, има фаул срещу Попов на Бари и двама човека са в засада при изпъл­нението на фаула.

- Изненадан ли сте, че Лев­ски не бе наказан заради нах­луването на пуб­ликата му на терена след двубоя?

- Ще отговоря без ирония. Аз се рад­вам, когато феновете се рад­ват на победите заедно с фут­болис­тите. Във всички страни го показ­ват, но е от трибуните. Да нах­луят феновете на терена след пос­лед­ния съдийски сиг­нал, когато не си спечелил купа нап­ример, се случва за първи път при нас. Дай боже, да спечелим след­ващия си мач у дома, и аз ще искам и нашите фенове да влязат на терена. Дори аз лично ще им отворя вратата.

- Само за една сед­мица ще изминете повече от 3000 км, за да играете три мача на чужд терен?

- Това пътуване започна още в сряда преди Лев­ски. Няма как, ние ще ги изиг­раем тези мачове. Но мисля че хората, които правят прог­рамата, трябва да мис­лят за здравето на играчите и качес­т­вото на фут­бола. Не бива се поз­волява това да се случи — даден отбор, в случая нашия, да пътува три пъти за една сед­мица над 3000 км, като раз­с­тоянието в едната посока е 450 км. Това е абсур­дно и необ­мис­лено решение. Със сигур­ност е сис­тема по която се правят мачовете, но има и човеш­кия фак­тор, който да промени прог­рамата на мачовете. Славия също гос­тува 3 пъти пос­ледователно в Мон­тана, Враца, както и във Велико Тър­ново, но пътят, който ще изминат сумарно не е кол­кото нашия само при едно от трите ни пътувания.

- Как трябва да играе Черно море в оставащите три срещи, за да спечели необ­ходимите точки за учас­тие в баража за Европа?

- За мен срещу Ботев и Цар­ско село пър­вите полув­ремена бяха от най-добрите ни. Жалко, че допус­нахме срив в пос­лед­ните 15 минути срещу Цар­ско село и им дадохме криле. Това обаче е нещо, което може да се случи на всеки. Показахме и срещу Лев­ски в София добро лице преди почив­ката. Трябва ни малко повече самочув­с­т­вие в завър­ш­ващата фаза, за да реализираме положенията, които съз­даваме.

- Имате ли пред­почитан съпер­ник за баража за Лигата на кон­ферен­циите, ако се класирате за него?

- Не сме се класирали още, за да комен­тирам. Много ще е трудно. Срещу нас Лев­ски показа, че прави сметки да спечели това място. Поне ние и съдиите нап­равихме интересна бит­ката за сед­мото място. Ако си бяхме взели мача с Цар­ско село, нямаше да е интересно. Ако стане така обаче, че от пос­лед­ната ни среща с Лев­ски зависи кой ще се класира за баража за Европа, Лев­ски да знаят, че ще им бъде много тежко. Нашата пуб­лика ще е на трибуните, сблъсъкът е късно в неделя, ще дой­дат много хора.

- Как ще комен­тирате промяната на фор­мата на пър­вен­с­т­вото?

- Доста интересен е този фор­мат. Има за какво да играят отборите, както в пър­вата шес­тица, така и другите след тях. Хубаво е също, че се връщаме към група с 16 отбора, за да се раз­шири геог­рафията. Но е абсур­дно, че чак на 25-и май ще се решава въп­росът с изпадащите. Излиза, че чакат да видят кой на кое място ще завърши и след това да се реши дали ще има изпадащи и кой да играе бараж.

- Друго решение на БФС също раз­буни духовете. Първо СТК присъди служебна загуба на ЦСКА 1948 заради неявяването му срещу ЦСКА, а впос­лед­с­т­вие решението бе отменено и двубоят ще се проведе. Вашият комен­тар?

- Миналата година по това време и ние имахме много болни от коронавирус, но ни пред­с­тояха две решителни срещи, от които зависеше кой ще учас­тва в баража за Европа. С 8 юноши бихме Арда, а с още повече „деца“ изгубихме от Ботев (Пд). Мисля, че ако имаш школа, не трябва да се притес­няваш да играеш важни мачове със свои юноши. От друга страна обаче има наредба и в БФС са се придър­жали към нея, когато са променили пър­вото си решение.

- Промениха с една сед­мица и датата, на която ще завърши пър­вен­с­т­вото — 30 май. Знае се, че новият сезон започва в средата на юли, което означава, че лят­ната под­готовка на отборите ще стар­тира не по-късно от 10 юни. Не е ли твърде малка тази почивка за фут­болис­тите, особено в условията на пан­демия?

- Нека сега в БФС да помис­лят за здравето и въз­с­тановяването на фут­болис­тите и да нас­рочат по-късна дата за старта на новото пър­вен­с­тво. Защото лят­ната вакан­ция трябва да е поне 23 сед­мици, а ако поч­нем другия сезон около 1718 юли, излиза, че играчите ще почиват 10 дни. Тези пък, които са ангажирани с национал­ния отбор, трябва вед­нага да започ­нат под­готовка, като се вър­нат от лагера.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие