Лудогорец търси универсиални футболисти

Лудогорец търси универсиални футболисти

Искаме да вземем поне още един или двама нови, призна треньорът на тима от Разград Валдас Дамбраускас

Старши треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви преди отпътуването на отбора за Авс­т­рия, че търси под­сил­ване на още няколко позиции, като се стреми да намери добри универ­сални играчи. “Селек­цията не спира, дори когато тран­с­фер­ният прозорец е зат­ворен. Имам добър отбор, но желая да се под­силим с още няколко нови играчи. Не искам да говоря за специфични позиции, сега повече тър­сим универ­сални фут­болисти, които могат да свър­шат работа на повече пос­тове. Със сигур­ност искаме да се под­силим на още 12 позиции“, каза Дам­б­раус­кас.

Новият тех­нически дирек­тор на Лудогорец Коз­мин Моци заяви преди заминаването на шам­пионите за под­гот­вителен лагер в Австрия:“Целта е да се под­гот­вим добре и да пос­тиг­нем най-важната цел, която е групите на Шам­пион­с­ката лига. Чака ни тежък период, но вяр­вам, че можем да се класираме. Всеки трябва да мисли за най-високото ниво. Националите ще се включат по-късно в лагера, защото трябва да починат. Преговаря се с Кирил Дес­подов. Не знам колко сме близо, но се говори всеки ден с него.“

Бранителят на Лудогорец Антон Недял­ков призна, че все още не е напълно въз­с­тановен от кон­тузията, която получи през миналия сезон. Той си пожела класиране със “зелените“ в Шам­пион­с­ката лига. “Нас­т­роението е добро, всички са отпочинали, заредени преди началото на под­готов­ката. Чакаме още няколко човека, надявам се под­готов­ката да мине по-добрия начин. Все още не съм напълно готов, ще правя хем въз­с­тановяване, хем под­готовка. Шам­пион­с­ката лига винаги е била цел в отбор като Лудогорец, надявам се да имаме поне малко къс­мет и да усетим тази тръпка. От една страна ме е яд, че не бях в национал­ния отбор за пос­лед­ните кон­т­роли, мом­четата се стараха — това че не се получава, не е от тол­кова голямо значение. Те са млади — щом има млади, има бъдеще, нали така каз­ват всички. Надявам се национал­ния отбор да тръгне нап­ред“, заяви Недял­ков.

Тит­лата в Бъл­гария? Винаги сме имали кон­курен­ция — ЦСКА, Лев­ски, Локомотив (Плов­див), Арда. Не ни е като фикс идея да станем шам­пиони, но винаги се стремим да играем за победа и да станем първи. Тит­лата те праща в Шам­пион­с­ката лига, което е най-важното нещо“, допълни 28-годишният защит­ник.