Лечков: Боби Михайлов е точният човек

Лечков: Боби Михайлов е точният човек

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков заяви, че според него Борис­лав Михай­лов е точ­ният човек за президент на цен­т­ралата, а Димитър Бер­батов е любимият му фут­болист, но не е готов за поста и заб­луж­дава клубовете. 

нап­рави добър екип, а не с тези стари муцуни, и нека го изберат. Знам, че говори пред клубовете, че съдийс­ките такси вече няма да се плащат от тях. Това не е сериозно! Ще взема и аз да се кан­дидатирам и ще обещая, че клубовете няма да плащат за полицейс­ката охрана и пожар­ната по време на мачовете. Не е сериозно, каз­вам ви.

За мен Боби Михай­лов е най-добрият кан­дидат и един­с­т­веният под­гот­вен за този пост. В пос­лед­ните няколко месеца БФС се сдоби с пет-шест нови спон­сора. БФС е един­с­т­вената спор­тна федерация, която се самоиз­държа. Това е факт”, това каза Леч­ков в ефира на телевизия 7/8.