Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че бюджетът е изпилен док­рай. “ Повечето лев­с­кари ме поз­нават. Имам 18 годишен опит на най-високо ниво, като арбитър в Апелатив­ната комисия на УЕФА. Нашият клуб се намира в без­п­рецеден­тна ситуация. Необ­ходими са спешни мерки за финан­совото му озд­равяване. До края на годината имаме да пок­рием неиз­п­латени суми на бивши и нас­тоящи фут­болисти и треньори. В незавидно положение сме, тъй като админис­т­ратив­ният ни екип не е получавал зап­лати от доста време. Не са едно и две спеш­ните плащания. Няма да споменавам никакви цифри. Аз няма да приз­ная лесно някои от задъл­женията. Първо ще водим преговори с всички наши пар­т­ньори, включително и кредиторите ни. Имам резерви по отношение на някои задъл­жения. Имаме загубено дело в казуса с треньора Петър Хуб­чев. Преговорите са трудни. В момента ги водят пред­с­тавителите на нашия генерален спон­сор“, призна новит шеф на „Герена“.

“Лицен­зът виси неп­рекъс­нато и със страшна сила. Ние сме незавидна финан­сова ситуация. Имаме пог­лед как да се промени това и ще работим, за да го пос­тиг­нем. Бюджетът е док­рай изпилен, но е въз­можно до Нова година да има промени в админис­т­ратив­ния екип. В този момент сме затис­нати от проб­лемите. Трябва да се раз­берем със страшно много хора, да раз­с­рочим задъл­жения, да апелираме за раз­биране, да сме тихи и да работим по тези въп­роси. Няма как след всичко, което се случи да сме в цветущо положение. Интересува ме как да пос­тиг­нем финан­сова стабил­ност, да вър­нем хората на стадиона, да гледаме в една посока. Ако сега кажа какви са задъл­женията, значи ги приз­навам. До Нова година всеки един ден ще преговаряме с нашите кредитори. Половината задъл­жения са от лихви. Това е тема за раз­мисъл“, обясни Ивков.

България

Икономика

Култура

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...