Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Отиде си доц. Николай Кръстев

Отиде си доц. Николай Кръстев

Бъл­гар­с­кият спорт изгуби една от най-светлите си лич­ности. Броени дни преди да навърши 91 години почина един от пър­вите деятели на хан­д­бала в София и в Бъл­гария — доц. Никола Кръс­тев. Извес­т­ният специалист често е определян като Пат­риарх или Баща на хан­д­бал­ната игра у нас. Повече от 45 години той е преподавал по хан­д­бал във ВИФ (сега Национална спор­тна академия) и е давал знания и педагогически умения на голям брой специалисти.

В периода на трудовата му дей­ност във ВИФ/НСА от 1954 до 2005 година е бил завеж­дащ сек­тор “Хан­д­бал“ (до 1974 година), ръководител на катедра “Бас­кет­бол, волей­бол, хан­д­бал“ (19751988), декан на Учител­ски факул­тет (19791987) и над 15 години член на Академич­ния и Науч­ния съвет на НСА.

Бил е научен ръководител на по-голямата част от защитилите дисер­тации по хан­д­бал. Като финал на неговата твор­ческа работа са пос­лед­ните две книги — “Хан­д­бално бук­варче“ и “Хан­д­бален алманах 19582008 година“.

В треньор­с­ката си кариера с отборите на ВИФ е спечелил 14 шам­пион­ски титли (жени-10 и мъже-4). Бил е нас­тав­ник на мъж­кия и жен­с­кия национални отбори и над 15 години е един от елит­ните съдии на Бъл­гария.

От основаването на БФ хан­д­бал през 1958 година до 2004-та е бил неиз­менно член на ней­ното ръковод­с­тво. От 2005 до 2008 година е пред­седател на Кон­т­рол­ния съвет при БФХ. В продъл­жение на повече от 40 години е пред­седател на Треньор­с­кия съвет.

България

Икономика

Култура

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...