Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Стойчо Младенов нападна Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948

Стойчо Младенов нападна Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948

Стойчо Младенов нападна Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948

Треньорът на „армейците“ обяви Жеферсон за един от най-добрите дефанзивни халфове в Европа

Четири месеца след наз­начението си за нас­тав­ник на ЦСКА Стойчо Младенов започна да пов­таря своите думи от предиш­ните си прес­тои на “Армията”. Според треньора всички отговорни фак­тори в дър­жавата и БФС са срещу неговия отбор и същев­ременно помагат на Лев­ски и Лудогорец. Младенов твърди, че някои хора искат да “зат­рият ЦСКА” и атакува “сините”, раз­г­рад­чани и ЦСКА 1948.

Младенов отговори на въп­роси на феновете от „Сек­тор Г“ за качес­т­вата на фут­болис­тите на “чер­вените“. Според него Вил­д­с­хут е невероятен играч, а Жефер­сон в момента е един от най-добрите дефан­зивни хал­фове в Европа.

За със­тоянието на ЦСКА

ЦСКА е повече далеч, откол­кото близко до това, което трябва да пред­с­тав­ляваме. Половината път е изминат. ЦСКА трябва да има фут­болисти с големи качес­тва. Имаме добра основа. През зим­ния и лет­ния тран­с­ферен прозорец ще бъдем много внимателни. Няма да се откажа от Вил­д­с­хут. Феновете трябва да бъдат спокойни. Той е част от ядрото, на което ще раз­читаме. Изк­лючителен като фут­болист. Със силни индивидуални качес­тва и е опитен. В момента е в игрова дупка, от която трябва да излезе с моя под­к­репата и такава от феновете. Трябва му един гол. Има класа. Ще видим не само на него, но и на другите силата след зим­ната под­готовка. Много пъти съм говорил за нарушената под­готовка. През три дни са мачовете и нямаме време да работим.

На Чатакович и Варела трябва да се даде повече шанс, но времето не ни дос­тига. Варела два пъти се кон­тузва от моето идване. Тъкмо набере скорост и се връща назад. Баи се кон­тузва четири пъти.

Лам, Мухар, Метс и Калоян Кръс­тев ги поз­д­равявам след всеки мач. Хвър­лихме ги в битка още в пър­вия ден, нямаха време за адап­тация, но са успешни.

Никога не съм спирал да следя наши кадри. Винаги, когато съм работил в ЦСКА, съм прив­личал 4,5,6 със­тезатели от школата. На много от тях съм дал шанс. Всеки може да тъл­кува както си иска, но когато взимаме решение 99% от решенията са ни точни и верни. Категорично, аз съм човекът, който най-добре знае със­тоянието на всеки един със­тезател — кой може да изкара 30, 60 минути? Дали Жефер­сон ще бъде по-успешен като ляв бек или дефан­зивен халф. В този момент Жефер­сон е един от най-добрите дефан­зивни хал­фове в Европа, статис­тиката го показва. Не искам да влизам в полемика с всеки един фен. Не се съоб­разявам с мнението на абсолютно никой.”

Темата за комисион­ните

По цивилизовани са атаките сега. Нищо не се е променило. Само, че по-хитро и цивилизовано се дейс­тва. Ще пиша книга. Там, бъдете сигурни, че ще опиша абсолютно всичко. Едно към едно. Защото този период зас­лужава книга. Хората трябва да са напълно наясно какво се случи.

Темата за комисионите? За кой ли път ще го кажа, че цир­кулира, защото точно така тряб­ваше да пос­тъпят определените хора, за да насочат общес­т­веността към това. Опит­ваха се да ме уяз­вят, защото “Титаните” правеха това, което не им е работа. Раз­бирахме на пред­с­тавянето на отбора, че даден фут­болист има договор с ЦСКА. Отидох при Митко Борисов и му казах: “ето ми всички бан­кови сметки. Гледайте! Ако отк­риеш някъде сметка, която не съм я посочил, обвини ме в как­вото искаш”. Който иска — да раз­с­ледва. И днес съм готов да дам всички бан­кови сметки. Нямам никакви притес­нения. Ако са ми превели 10 000, да кажат в коя сметка, за да ги изтегля. Защото тогава 10 месеца не бях получавал зап­лата.

И човека, който плати тези зап­лати, е Гриша Ган­чев. Той ли трябва да ги плаща?

За другия „чер­вен“ клуб

Проек­тът 48? Всички знаем какъв е проекта и затова не му обръщам внимание. Никакво внимание. Даже не го споменавам. Защо трябва да им вдигаме ими­джа и чуваемостта? Трябва да под­хож­даме сниз­ходително.

Апелирам да не се занимаваме с тях. Няма смисъл. Кои са и каква история имат, за да им отдаваме тази значимост? Даже не ги и помня.

Пред­почитам аз да пос­т­радам, но не и ЦСКА. Пом­ните 20022003 година каква атака ни проведоха. За да отк­лоня вниманието от фут­болис­тите, излязох на амб­разурата и казах, че си ги слагам на… Всички започ­наха да бъл­ват срещу мен, оставиха фут­болис­тите на спокойс­т­вие и станахме шам­пиони.

Сега ситуацията не е същата както преди 56 години. Много неща умиш­лено се промениха и то в ущърб на ЦСКА. Защото ЦСКА е бич за много хора. Имаме много силни врагове през пос­лед­ните 15 години. И по времето на Томов, и при Васил Бож­ков. Да не ги споменавам всич­ките. ЦСКА си имаше своите проб­леми от най-високо ниво. Но с помощта на феновете ще преодолеем всичко.

Не искам да лъжа никого. Моят екип е свидетел какво е ставало нав­ремето и какво става сега.

Като казах диер­к­тивата, някой повярва ли ми? Побеж­давахме, но бяхме зле. Излязох и казах, че ЦСКА е зле, но всички “не, не е зле. Трябва да ставаме европейски шам­пиони, да спечелим шам­пион­с­ката лига”. С какво?

Ако се наложи да бъда агресивен — ще бъда агресивен в името на ЦСКА. Ако се наложи да водим война, зас­тавам пред вас, чер­вената армия, и водиме война срещу всеки, нямам никакви колебания. С тези четири букви съм израсъл и с тях ще си отида.

Но искам ЦСКА отново да е такъв, какъвто винаги е бил — убиец на шам­пиони. Да бъде отново шам­пион, да учас­т­ваме в Шам­пион­с­ката лига. Знаем, че са също голяма армия срещу нас — Делиор­мана. Знаем го. Под­к­репа на дър­жавата, под­к­репа на федерация. На всичко имат под­к­репа.

На нас ни тър­сят всеки месец наеми. На тях им дадоха вед­нъж 48 милиона, друг път 30 милиона… На нас кога някой ще даде? На „сините“ им нап­равиха стадион. Щели да връщат милиони от продаж­бата на билет­чета. Как ще връщат тези милиони? Кой мис­лите, че сега им помага?! Същите хора. А същите тези хора работят против ЦСКА. Искат да ни зат­рият и да няма ЦСКА. Има дирек­тива и тя е на 100% успеваема. Не нап­разно я казах, знаех какво говоря. Нещата са такива. Съсипаха ни.

Питам Борис­лав Михай­лов: когато ни отнеха лиценза за Европа, прати ли едно писмо, един имейл или факс до ЦСКА, в който да предуп­редиш за това, което може да се случи? Не”, заяви Стойчо Младенов

България

Икономика

Култура

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...