Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Ивайло Ивков даде прес­кон­ферен­ция, на която инфор­мира медиите и спор­т­ната общес­т­веност, че финан­совото със­тояние на клуба пак е критично. “Периодично ние чрез вас, уважаеми жур­налисти, ще се отчитаме за свър­шеното. Въз­дър­жах се и не съм дал нито едно интервю, за да се знае, че на тези прес­кон­ферен­ции ще кажа всичко важно. Всички ще бъдат третирани по един и същи начин“, започна Ивков.

“Пред­полагам, че има интерес към прав­ните казуси и кредиторите. Три са случаите, които се отк­рояваха там. Имам пред­вид раз­мера на дъл­жимите суми, начина на изп­лащането. Иначе са доста повече от три… Имаме под­писано споразумение с г-н Хуб­чев и неговия екип. Вече е платена и пър­вата вноска в срок. Там сумата е притес­нителна. Няма да се впус­кам и ще остава верен да не анализирам какво се е случило в миналото… При него сумата е раз­с­рочена за след­ващите 6 месеца на вноски. Никак не съм щас­т­лив с това споразумение, но то беше неиз­бежно с оглед със­тоянието, в което е клуба. Там не бяха пос­тиг­нати договорености за никакви отс­тъпки. 800 000 лева е останалата сума, която включва лихви и глав­ници. Такъв тежък случай не сме имали с нито един чуж­денец в Лев­ски“, уточни изпъл­нител­ният дирек­тор на клуба.

Вторият случай е със Симеон Слав­чев, който не влиза в плановете на треньор­с­кия щаб. Имаше договор с за още година и половина. След проведени преговори и раз­биране от другата страна сключихме много добро споразумение с г-н Слав­чев и неговия агент. 12 000 евро плюс зап­латите до края на годината ще бъдат изп­латени. Това е доста добро решение на този казус. Водихме тежки преговори, но в рам­ките на десетина дни успяхме да прик­лючим. Третият случай е Насиру Мохамед. Има решение на ФИФА за дъл­жимата му сума — 395 000 евро. Ще нап­равим така тази сума да не е изис­куема до края на годината и да не влияе на лиценза на клуба. Вяр­ваме, че ще можем да пос­тиг­нем и там едно относително добро споразумение. Очевидни са щетите от тези случаи. Няма нужда да говорим много за това“, каза Ивков.

“Правим периодични плащания към НАП, но те не са дос­татъчни. Положението е абсолютно критично и ще продъл­жава в след­ващите месеци от финан­сова гледна точка, но нещата са под кон­т­рол. Пред­с­тои ни най-тежката Коледа в историята на клуба. Дефицитът, който клубът има в момента, е около 2 200 000 лева, за да преодолеем този пър­воначален шок“, твърди шефът на „Герена“.

Има и добри неща. Под­новихме договорите на много млади играчи. Билал Бари също под­писа при същите условия. Не трябва да заб­равяме, че под­новихме и с Анди Краев, който се раз­вива със сед­мици. Не са тайна и тран­с­ферите на Сонко и Цунами. Това е идеята за тран­с­ферите в клуба — да се нап­рави сплав от нашите юноши и класни като цена и качес­тво — играчи от чуж­бина“, заяви изпъл­нител­ният дирек­тор на „сините“ Ивайло Ивков.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...