Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Шефове на федерацията финансират с лични пари участието на щангистите ни на Световното

Шефове на федерацията финансират с лични пари участието на щангистите ни на Световното

С лични сред­с­тва на двама от ръковод­с­т­вото на род­ната федерация по вдигане на тежести в пос­лед­ния момент бе спасено учас­тието на бъл­гар­с­ките щан­гисти на светов­ното пър­вен­с­тво в Таш­кент. Пър­вата група наши със­тезатели отпътуваха за столицата на Узбекис­тан, където от 7 до 17 декем­ври пред­с­тои шам­пионатът на планетата за мъже и жени. С полет през Истан­бул за Таш­кент отлетяха таз­годиш­ните еврошам­пиони Ангел Русев и Надежда Мей-Нгуен, както и брон­зовият медалист Вален­тин Ген­чев, заедно с част от треньор­с­кия щаб.

“До пос­лед­ния въз­можен момент учас­тието ни на Светов­ното бе под въп­рос, защото бан­ковата сметка на федерацията беше празна и нямаше как да се зап­латят самолетни билети и нас­таняването на със­тезателите. Бяхме с вър­зани ръце и добре, че президен­тът на федерацията Ариф Маджид реагира спешно и заедно с члена на Управител­ния съвет Кирил Панайотов заделиха от лич­ните си сред­с­тва, за да осигурят необ­ходимите за учас­тието ни финанси. Благодарение на тях страната ни избегна огромен провал и небивала кон­фузия“, обясни треньорът на национал­ните отбори Иван Иванов, олим­пийски шам­пион от Бар­селона 1992 г.

Както е извес­тно, процедурни хватки все още бавят впис­ването в съда на новоиз­б­раната с огромно мнозин­с­тво през месец май управа на Бъл­гар­с­ката федерация по вдигане на тежести. Това зат­руд­нява неимоверно работата на цен­т­ралата и я пос­тавя в зависимост от под­писите и одоб­рението на отс­т­ранения предишен президент Неделчо Колев.

“Не само, че не срещаме никакво съдейс­т­вие от него, но той отк­ровено в момента зат­руд­нява дей­ността на щан­гите в Бъл­гария. Корес­пон­ден­ция, докумен­тация, меж­дународни кон­такти – всичко напос­ледък се случва с огромни труд­ности, въп­реки неговите дейс­т­вия и без­дейс­т­вия. Искам да изкажа огром­ната благодар­ност на всички със­тезатели, треньори и деятели на щан­гите към Ариф Маджид и Кирил Панайотов за тех­ния жест, който поз­воли учас­тието на Бъл­гария на светов­ното пър­вен­с­тво“, каза още старши треньорът.

Напос­ледък Бъл­гария зав­ръща позициите си сред най-добрите в светов­ните щанги. На таз­годиш­ното европейско пър­вен­с­тво в Мос­ква през април нашите спечелиха три златни, три сребърни и един брон­зов медала в двубоите с тит­лите на Надежда Мей-Нгуен, Ангел Русев и Стилян Гроз­дев, вторите места на Ивана Пет­рова, Карло Насар и Христо Хрис­тов и бронза на Вален­тин Ген­чев. В общото под­реж­дане с класирането в отдел­ните движенията бъл­гарите завоюваха 8 златни, 8 сребърни и 3 брон­зови медала. В рус­ката столица за първи път от десетилетия Бъл­гария завърши начело в край­ното класиране по нации при мъжете. С 685 т. бяхме далеч нап­ред на върха пред Армения, която събра 620 т., трети останаха пред­с­тавителите на Грузия с 612 т. В десет­ката след­ваха пред­с­тавителите на колоси в щан­гите, сред които Русия, Беларус, Тур­ция, Испания, Полша, Украйна и Чехия.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...