Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 271, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) На „Герена“ нямат пари за козирката, смята главният архитект на София

На „Герена“ нямат пари за козирката, смята главният архитект на София

Глав­ният архитект на София Здравко Здрав­ков съобщи, че е раз­говарял със соб­с­т­веника на Лев­ски Наско Сираков по повод казуса с козир­ката на Сек­тор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“. Трибуната все още не е пок­рита, за да бъде пред­пазена от раз­рушаване. Сек­тор “А“ беше отк­рит официално през 2016 година. В предаването „Денят започва“ на БНТ арх. Здравко Здрав­ков обясни, че се е получило недоразумение между ръковод­с­т­вото на Лев­ски и спор­т­ния минис­тър Радос­тин Василев, вероятно заради лип­сата финан­сов ресурс за козир­ката. „Раз­говарях с Наско Сираков за завър­ш­ване на кон­с­т­рук­ция на Сек­тор „А“, но неговото пок­риване трябва да отговаря на изис­к­ванията на УЕФА, като това ще струва доста сред­с­тва. Такава аналогия козирка — трибуна, не бива да се прави, стадионът има огромна нужда от пок­риване, защото без него започва да се руши. Всеки знае, че една сграда без пок­рив, започва навод­няване“, каза Здрав­ков.

В сряда Наско Сираков излезе с остро изяв­ление по повод думи на минис­търа на спорта, че козир­ката ще струва повече от пос­т­рояването на самия сек­тор. По-късно Радос­тин Василев отговори също задочно — чрез съоб­щение, че се е позовал на думи на архитекта на София Здравко Здрав­ков.

Трябва да се намери спешно решение за пок­риване на Сек­тор „А“, но не е само това, има доста сериозна промяна в освет­лението, в другите сек­тори, за да се изпъл­нят изис­к­ванията на УЕФА. Но затова са необ­ходими сериозни сред­с­тва. Финан­совият ресурс за подобни съоръжения е огромен. Тук е въп­росът е да се намери необ­ходимото финан­сиране, нап­режение ще има, докато няма ясен финан­сов ресурс“, добави арх. Здравко Здрав­ков.

Има добра новина около втория казус на “Герена”, който държи лиценза на клуба за новия сезон на косъм. Бив­шият нападател на 26-кратните шам­пиони Насиру Мохамед и аген­тът му са се отказали от идеята да дават клуба на ФИФА заради дълга от 395 000 евро, който Лев­ски все още не е изп­латил, а срокът за това изтече. Дос­коро аген­тът на фут­болиста Юсиф Чибса отказ­ваше преговори за намаление на сумата или раз­с­роч­ване на плащането, след като от Лев­ски не бяха спазили предишна договорка.

Към днешна дата обаче Чибса води преговори с изпъл­нител­ния дирек­тор Иво Ивков. Той е обявил, че няма намерение да се оплаква във ФИФА. От “Герена” са нап­равили оферта на Мохамед за раз­с­рочено изп­лащане на сумата и намаляването й с 30 на сто. Фут­болис­тът и аген­тът му са поис­кали време до края на тази сед­мица да помис­лят върху пред­ложението.

ФИФА вече осъди Лев­ски да плати обез­щетение на Мохамед, а срокът за това изтече.

България

Икономика

Андрей Делчев: Горивата ще поскъпват още

Значителен скок на горивата по бен­зинос­тан­циите. С повече от 0,50 лв. за литър или 30% са пос­къп­нали масовите горива за една година, обобщи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До края на месеца земеделците могат да променят вида на осигуряването си

До 31 януари самоосигуряващите се лица, сред които са и много земедел­ски стопани могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Нац…

Прочети още:

Loading...