Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) На „Герена“ нямат пари за козирката, смята главният архитект на София

На „Герена“ нямат пари за козирката, смята главният архитект на София

Глав­ният архитект на София Здравко Здрав­ков съобщи, че е раз­говарял със соб­с­т­веника на Лев­ски Наско Сираков по повод казуса с козир­ката на Сек­тор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“. Трибуната все още не е пок­рита, за да бъде пред­пазена от раз­рушаване. Сек­тор “А“ беше отк­рит официално през 2016 година. В предаването „Денят започва“ на БНТ арх. Здравко Здрав­ков обясни, че се е получило недоразумение между ръковод­с­т­вото на Лев­ски и спор­т­ния минис­тър Радос­тин Василев, вероятно заради лип­сата финан­сов ресурс за козир­ката. „Раз­говарях с Наско Сираков за завър­ш­ване на кон­с­т­рук­ция на Сек­тор „А“, но неговото пок­риване трябва да отговаря на изис­к­ванията на УЕФА, като това ще струва доста сред­с­тва. Такава аналогия козирка — трибуна, не бива да се прави, стадионът има огромна нужда от пок­риване, защото без него започва да се руши. Всеки знае, че една сграда без пок­рив, започва навод­няване“, каза Здрав­ков.

В сряда Наско Сираков излезе с остро изяв­ление по повод думи на минис­търа на спорта, че козир­ката ще струва повече от пос­т­рояването на самия сек­тор. По-късно Радос­тин Василев отговори също задочно — чрез съоб­щение, че се е позовал на думи на архитекта на София Здравко Здрав­ков.

Трябва да се намери спешно решение за пок­риване на Сек­тор „А“, но не е само това, има доста сериозна промяна в освет­лението, в другите сек­тори, за да се изпъл­нят изис­к­ванията на УЕФА. Но затова са необ­ходими сериозни сред­с­тва. Финан­совият ресурс за подобни съоръжения е огромен. Тук е въп­росът е да се намери необ­ходимото финан­сиране, нап­режение ще има, докато няма ясен финан­сов ресурс“, добави арх. Здравко Здрав­ков.

Има добра новина около втория казус на “Герена”, който държи лиценза на клуба за новия сезон на косъм. Бив­шият нападател на 26-кратните шам­пиони Насиру Мохамед и аген­тът му са се отказали от идеята да дават клуба на ФИФА заради дълга от 395 000 евро, който Лев­ски все още не е изп­латил, а срокът за това изтече. Дос­коро аген­тът на фут­болиста Юсиф Чибса отказ­ваше преговори за намаление на сумата или раз­с­роч­ване на плащането, след като от Лев­ски не бяха спазили предишна договорка.

Към днешна дата обаче Чибса води преговори с изпъл­нител­ния дирек­тор Иво Ивков. Той е обявил, че няма намерение да се оплаква във ФИФА. От “Герена” са нап­равили оферта на Мохамед за раз­с­рочено изп­лащане на сумата и намаляването й с 30 на сто. Фут­болис­тът и аген­тът му са поис­кали време до края на тази сед­мица да помис­лят върху пред­ложението.

ФИФА вече осъди Лев­ски да плати обез­щетение на Мохамед, а срокът за това изтече.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...