Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била отп­равена към светов­ния шам­пион Кар­лос Насар, европейс­кия пър­венец Божидар Анд­реев и Мар­тин Тошев.

Делегация на Катар е била у нас, но си е тръг­нала с празни ръце, съоб­щава bTV. Тримата продъл­жават под­готовка с национал­ния отбор, след като са получили обещание за подоб­рени финан­сови условия на среща със спор­т­ния минис­тър Радос­тин Василев.

Пред­с­тавителите на Катар били готови да платят за прив­личането на тримата родни щан­гисти, за да пред­с­тавят араб­с­ката страна на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 година. Те са искали да се въз­пол­з­ват от лошото финан­сово със­тояние на бъл­гар­с­ката федерация, нис­кото зап­лащане на със­тезателите и нераз­бориите в род­ните щанги. Това бе и причината Бъл­гария да няма учас­т­ник на европейс­кото за младежи в Гър­ция. В щан­гите, когато получиш раз­решение от соб­с­т­вената си федерация, няма никакъв проб­лем вед­нага да започ­неш да се със­тезаваш за друга страна.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...