Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Без модерна база клубът е обречен , твърди собственикът на ЦСКА

От ЦСКА пуб­ликуваха пъл­ното видео със соб­с­т­веника на клуба Гриша Ган­чев, който отговори на въп­росите на привър­жениците на „чер­вените“. Феновете можеха да го попитат всичко, което ги въл­нува, в руб­риката Q&A. Босът на “чер­вените“ заяви, че от след­ващия сезон тимът започва да налага много повече млади фут­болисти на въз­раст между 17 и 20 години. Той комен­тира темата за стадиона, както и целите на тима през след­ващия сезон. Гриша Ган­чев категорично заяви, че Стойчо Стоилов от една година не е на работа в ЦСКА, защото по думите му е чес­тен и корек­тен.

- Кое от стореното през пос­лед­ните 6 години отчитате като грешка и какво бихте променили?

- Много грешки нап­равихме. И аз и мои хора. Мисля, че е поп­равимо. Една от греш­ките ми, която е най-важната според мен е, че се доверих изцяло на ръководни фак­тори в дър­жавата заради стадиона. Като имам пред­вид, че са професионални лъжци, останах с пръст в устата. Има хоризонт сега. Мисля, че ще бъде поп­равено това нещо.

- Защо не се работи върху подоб­ряването на комуникацията между вас и феновете?

- Не съм специалист пиар. Отчитам го като грешка. Мисля си, че ще се вземат мерки в това нещо и ще се види промяната много скоро.

- Защо мар­кетин­гът не върви, защо се дър­пате от феновете и не искате да се сближите?

- Първо, според мен клубът няма условия, за да има модерен фен магазин, както е в белите дър­жави. Второ, имахме договор с Adidas, където пос­тоянно имахме проб­леми с дос­тав­ките, макар че е световен бранд топ 3. Трето, отчитаме, че това перо беше занемарено. Мисля си, че в след­ващите няколко сед­мици ще се види коренно раз­лично отношение специално към това перо на клуба.

- До кога Стойчо Стоилов ще е на работа в клуба?

- Стойчо Стоилов не работи в клуба от една година. Второто нещо, големият проб­лем на Стойчо Стоилов е, че е много чес­тен човек. Без­к­райно корек­тен. Не влиза в ком­бинации. Ако той се беше хванал с разни псев­доагенти и така нататък, щеше да е най-прекрасният човек на света. Той обаче не е корум­пиран. Аз имам доверие в Стойчо Стоилов, защото има набито око. За 20 години ми го е доказал. Раз­бирам защо ги дразни, не влиза в ком­бинации. Как­вото мисли го казва. Опор­ката, че Стойчо Стоилов се бърка в работата на треньорите… Ето ги те са живи и здрави, да са още 100 години. Извикайте ги пуб­лично да кажат на кой треньор Стойчо Стоилов се е бър­кал в работата. Когато докара Стойчо Стоилов Юнус Сан­каре, мисля си, че никога повече няма да има такъв играч в Бъл­гария. Знайни и нез­найни герои нап­равиха всичко въз­можно да го изгонят. Той даваше класа на нашия отбор и още щеше да си е в клуба. Много сложно е за обяс­нение и не мисля, че трябва да занимаваме широката общес­т­веност с вът­реш­ните борби в клуба. Едно е ясно. Кепен­ците са пад­нали. Отчитам греш­ките си, че не работихме за хората, които обичат клуба истин­ски. Не го обичат само заради това, че трябва да се въз­пол­з­ват от парите на клуба.

- Кога ще започ­нем да налагаме повече бъл­гари в със­тава, които знаят какво е ЦСКА?

- От този сезон започ­ваме с бъл­гари, наши юноши — 1720-годишни. Няма как да вземем от друг отбор бъл­гари. Знам ли го пипан ли е, за какво е пипан. То такова време стана комер­сиално, че да нямаш доверие на никого.

- Оказва ли Ви се натиск и има ли раз­менна монета ЦСКА да има нов стадион?

- Имаше раз­менна монета, докато бяха пред­ните на власт. Това правител­с­тво си е ОК. Имат желание като нас да свър­шим работа и в близ­ките дни ще стане ясно как и защо, какви са сроковете. Ставаше въп­рос не за клуба. Мои лични неща тряб­ваше да свърша. Там по техни политики и да стане работата със стадиона. Свър­ших ги, намазаха ми ските. Да са живи и здрави. Сега се вижда свет­лина в тунела. Мисля, че до няколко дни ще се под­пишат договорите и ще го нап­равим. Това е моята пос­ледна мечта, защото тази гроб­ница там, където е, плюс незавър­шеното на Пан­чарево, защото нямаме въз­мож­ност да го нап­равим. Като дойде време да кажат, че тез хора имат модерен, европейски стадион. Това нещо там, което е, ни струва 6.7 милиона тази година. Плащаме наем към дър­жавата за това чудо. Трябва да се нап­рави на Пан­чарево общежитието. Да качим юношите горе. Да нямат никакъв допир. Да учат в Пан­чарево. Да се хранят, да почиват и от там нататък да тър­сим по-високо професионално раз­витие. Тук по цял ден знайни и нез­найни хора се раз­кар­ват по „Армията“. Деца тренират. Имаме оплак­вания от родители и там вземахме мерки. Ще има нова охранителна фирма. Да не може всеки, който си реши цял ден кибик. Ще има пропус­к­вателен режим. Къде го има по света това? По цял ден да стоят и да висят на кафето на „Армията“. Идват родители. Оплак­ват се. Има неп­рис­тойно дър­жание към майки и баби, където си водят децата там. Бях дос­татъчно толеран­тен, защото си мис­лех, че всичко е било в името на клуба и продъл­жавам да го мисля. Ще вкараме ред и тоя ред, ако не даде резул­тат вече не знам. Просто не знам как ще я караме.

- Има ли ясен план и намерено финан­сиране за новия стадион?

- Естес­т­вено. Това го говоря, от както съм дошъл на „Армията“. Трябва да се знае, че без новия стадион, без модер­ната база на Пан­чарево, отборът е обречен.

- Колко пари е инвес­тирала фамилия Ган­чеви в ЦСКА и колко пари сте спечелили за периода, в който сте соб­с­т­веник?

- Заедно с Инджов сме дали над 80 милиона общо.

- Искате ли ЦСКА да е шам­пион на всяка цена, защото сте дос­татъчно влиятелна лич­ност, която ако иска нещо, ще го пос­тигне?

- Какво значи на всяка цена? Да събера въоръжени бригади, да прев­зема фут­бол­ния съюз, да плащам на клубове да ни дават мачове? Не раз­бирам какво иска да каже гос­подинът. Преди мен много по-влиятелни лич­ности се опитаха в ЦСКА. И двамата успяха и това е хубаво, че по една или друга причина съм бил свидетел. Говоря и за Илия Пав­лов, и за Васил Бож­ков. Единият го няма, другият е жив и здрав. По-любознателните могат да попитат за някои от тит­лите. Аз не искам по този начин. Искам да си станем по нор­мал­ния начин шам­пиони. Ние ще си станем по-нормалния начин. Когато си чес­тен и се трудиш, няма начин да не се въз­наг­ради. Ще стане рано или късно.

- За какво ще се бори отборът през след­ващия сезон?

- Отборът се бори да побеж­дава всеки един мач, без значение дали е в Бъл­гария или Европа. Всеки един мач. Това е в гените на ЦСКА, да се бори и да побеж­дава. За 78 срещи, като махна Черно море и Славия, всичко на всичко имахме към 67 удара в очер­танията на против­никовата врата. С ония нямахме и удар в очер­танията. Ако това е фут­болът на ЦСКА, какво да ти приказ­вам?

- Защо като сте фен на ЦСКА, ни победихте 8:0 (с Литекс през 1998). Три точки се дават и при 5:0, защо не влязохте на почив­ката да кажете „стоп“? Хващали ли сте играчи на ЦСКА в този мач?

- Ще почна отзад нап­ред. Никога не съм правил лошо на ЦСКА, докато съм бил в Ловеч. Само съм помагал. На полув­ремето говорих. Живи и здрави са играчите, които учас­т­ваха в този мач. Викам спрете, защото ще стане голяма беля след това. Какво да нап­равя, че имаше хора, които викаха „вкар­вайте, вкар­вайте“ и така нататък. Това е спор­тът. До 15-ата минута ЦСКА имаха четири чисти ситуации сами срещу вратаря. Не успяха да вкарат. Можеше да е 0:4. Заради това фут­болът е неп­ред­видима игра. Кой можеше да ми каже, че Бар­селона тази година, на „Камп Ноу“ пред 90 хиляди зрители ще бъде унижен така грозно от Айн­т­рахт? Какво тряб­ваше да нап­рави президен­тът на Бар­селона, Шави Ернан­дес и ком­пания? По логиката на наши фенове е, че тряб­ваше да падне атомна бомба на „Камп Ноу“. Не са полезни край­ните екс­цесии. Утре ще тръг­нем пак да правим селек­ция. Идва нов сезон. Как да обяс­ним на тези играчи, които ще прив­личаме, че няма да ги бият с шишета и еди кво си по главите? Няма да им викат май­муни и така нататък. Грозно е. Критикувай мен, обиж­дай ме както го правят, но играчите за нищо не са виновни. Това са професионалисти, които си печелят хляба с това нещо. Няма играч на този свят, който иска да губи мач. Според мен. Тези играчи им се плаща за резул­тати. Като не успеят да го нап­равят, им се плаща по-малко. Така е нап­равена сис­темата с кон­т­рак­тите им, с премиите им, че трябва да побеж­дават, за да си заработ­ват парите. Зап­латата си е зап­лата. Но от там натам има още много работи, че трябва да е луд да симулира по опор­ките на някои хора. Тая тема въобще не трябва да се дис­кутира. Съжалявам и аз за този резул­тат, но какво да се нап­рави.

- Как ще комен­тирате слуха, че “чер­вените” са дали на Лев­ски финала за Купата на Бъл­гария.

- Знам ги двете лица, които пус­наха опор­ката, че сме дали мача на Лев­ски, но явно са се обър­кали, че и аз съм като тях — мога да се продавам денонощно. С какво да ме купи Наско Сираков? С голия си зад­ник? С кое да ме купи? И колко пари той трябва да ми даде, че да му продам мача аз на него? Свър­зало ме 30-годишно приятел­с­тво. Аз приятели нямам, имам добри поз­нати. Най-добрият ми приятел е моето куче Пухчо. Ще преживеем и тая опорка.

- Какво се случи, че се раз­делихте със Стойчо Младенов?

- Стойчо Младенов е уникален треньор. Обаче ние имахме договорка с него, когато мои много близки приятели, цесекари, нас­тояха да го сложа, го попитах най-малко десет пъти: “кажи ми за със­тава, ширината на със­тава“. Уникални играчи имате, той го е каз­вал това и пуб­лично, мисля. “Ще работим, ще над­г­радим“. Декем­ври пред свидетели сме говорили с него, той искаше да му вземе едно крило, ние взехме две. Отделно сеп­тем­ври той поиска Мухар, Лам и Калоян Кръс­тев, взехме ми и тримата на секун­дата. Март раз­бирам, че нямал широчина в със­тава. Март! Окей, това е негово право, но март е зат­ворил тран­с­фер­ният прозорец. Второ, няма откъде да ги вземем. И трето, конят го бяхме изтър­вали вече в реката, всичко беше свър­шило. Отчитам, че януари е бил болен човекът от COVID-19, заради това е бил няколко дни по бол­ниците в Тур­ция, платихме всичко на бол­ницата, всичко беше точно. Нещо има сбър­кано, аз такива мудни, тромави играчи… Да кажеш, че е един… Отборът ни е в насипно със­тояние. Аз твърдя, че през пролетта по-слаб отбор от нашия няма — в цялата ни измис­лена Първа лига. Мога да се под­пиша с двете си ръце. Мом­четата от Локо (София) ни изтър­ваха със „страш­ната“ им селек­ция, тряб­ваше да ни бият 3:1 или 4:1 на “Васил Лев­ски“. Уникал­ната селек­цията на “царете“, съб­рани от кол и въже, сед­мица преди това ги кар­тотекираха и т.н. Не е за първи път ЦСКА да пада от този съпер­ник (Лев­ски), сигурно няма и да е за пос­леден, но дай да видим пос­лед­ните пет години тен­ден­цията каква е. Аз като дой­дох на “Армията“ беше много негативна за ЦСКА, сега е доста положителна. И другата опорока: те правели бой­кот, че еди-кой си, еди-що си им бил казал да правят. На мен треньор, който побеж­дава, не ми пречи. Как ще ми пречи треньор, който побеж­дава? Не можаха да раз­берат някои с опор­ните точки, че много мразя да падам на фут­бол, сан­тасе и как­вото се сетиш. Другото нещо — коренна раз­лика в тези хора след втория лагер в Бан­ско — спукаха от ритане тая топка. Другото — кон­тузия след кон­тузия от под­готов­ката зимата. Не каз­вам кой е виновен, каз­вам факти. И пос­лед­ното нещо — никой не го е гонил Стойчо Младенов. Свър­шва мачът със Славия — тръг­вам си, правим среща на “Армията“, час и половина говорим… В крайна сметка насила можем ли да го дър­жим. Да, отчитам — икона на ЦСКА и т.н., но когато дой­доха дер­битата трябва да благодарим на Алън Пардю, че иначе нямаше кой да ги изведе. Кой да вземем за пос­лед­ните няколко мача? Тръгва си човекът, окей, няма проб­леми. Трябва да се раз­бере едно нещо — клубът е над всичко! Над Гриша Ган­чев. Да, той трябва да уважава леген­дите си, аз несъм­нено съм доказал, че го правя. Колко легенди има Байерн (Мюн­хен)? Ако всички се наредят да дават акъл, да са на хранилка? Рес­пект към големите лич­ности на ЦСКА, но в крайна сметка уважаваме ли клуба или не го уважаваме? Когато не сме на зап­лата, ни няма на мач. Не трябва да е така. Всички с поне 100 мача имат VIP карти, без­п­латни, да си спират колите, да се кефят на отбора или да страдат с отбора.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...