Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед28022021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Най-малко седем загинали в Мианма при протести срещу военния преврат

Най-малко седем загинали в Мианма при протести срещу военния преврат

Полицията разположи значителни сили в най-големите градове, за да предотврати демонстрациите

Полицията в Мианма вчера откри огън по протес­тиращи срещу воен­ния прев­рат и уби най-малко шес­тима души във втория ден на реп­ресии над демон­с­т­рациите в цялата страна, предаде Рой­терс. Отделно една жена почина от вероятен сър­дечен удар, след като полицията раз­п­ръсна учител­ски протест със зашеметяващи гранати в Янгон.

В Мианма цари хаос откакто армията взе властта и задържа лидер­ката на граж­дан­с­кото правител­с­тво Аун Сан Су Чжи и голяма част от ръковод­с­т­вото на пар­тията й на 1 фев­руари. Воен­ните твър­дят, че е имало измами на изборите през ноем­ври, които пар­тията на Аун Сан Су Чжи спечели убедително. Прев­ратът сложи край на плахите опити за…

Прочети още…

Великобритания създава държавна банка за финансиране на инфраструктура

Британ­с­кият финан­сов минис­тър Риши Сунак ще обяви в сряда, по повод пред­с­тавянето на бюджета, съз­даването на дър­жавна банка, която ще финан­сира многомилиар­дни инф­рас­т­рук­турни проекти в под­к­репа на потис­натата от пан­демията икономика, пише АФП.

Тази банка, която ще бъде отк­рита през пролетта, пър­воначално ще бъде зах­ранена 12 млрд. лири капитал, към който ще бъдат добавени 10 млрд.а лири заеми, гаран­тирани от дър­жавата. Това ще даде въз­мож­ност за над 40 млрд. лири инвес­тиции в инф­рас­т­рук­тура…

Прочети още…

САЩ: Принц Салман лично разпоредил ликвидирането на Кашоги

САЩ: Принц Салман лично разпоредил ликвидирането на Кашоги

Звер­с­кото убийс­тво на саудит­с­кия жур­налист Джамал Кашоги през 2018 г. е било поръчано лично от прес­толонас­лед­ника Мохамед бин Сал­ман. В това е убеден Вашин­г­тон, който обаче няма да наказва пряко винов­ника, пише “Дойче веле“.

Тай­ният американ­ски док­лад за убийс­т­вото на Джамал Кашоги е едноз­начен и дирек­тор­ката на национал­ното разуз­наване Аврил Хайнс го резюмира в 10 секунди: “Нашата оценка е: операцията по залавянето и убийс­т­вото на Джамал Кашоги е одоб­рена от Мохамед бин Сал­ман.”…

Прочети още…

Стотици крави, държани месеци на кораб при тежки условия, трябва да бъдат евтаназирани

Над 850 крави, прекарали месеци на кораб в Средиземно море, вече не са годни за тран­с­пор­тиране и трябва да бъдат убити, обяви испан­с­кото минис­тер­с­тво на земеделието, пот­вър­ж­давайки по-ранна инфор­мация на Рой­терс.

Кравите са дър­жани в “адски“ условия, както ги определи защит­ник на правата на живот­ните, на кораба “Карим Аллах“, който акос­тира в югоиз­точ­ното испан­ско прис­танище Кар­тахена в чет­вър­тък, след като през пос­лед­ните два месеца се опит­ваше да намери купувач за добитъка. Живот­ните бяха…

Прочети още…

Президентът на Чехия Милош Земан очаква доставки на “Спутник V“ от Русия

Президентът на Чехия Милош Земан очаква доставки на “Спутник V“ от Русия

Препаратът на “Джонсън и Джонсън“ получи разрешение - САЩ вече разполагат с трета ваксина

Чехия очаква дос­тавка на рус­ката вак­сина срещу коронавируса Спут­ник V“, според президента Милош Земан, предаде ДПА. Земан заяви по телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, че се е обър­нал дирек­тно към президента Владимир Путин с молба вак­сината да бъде предос­тавена на страната му и раз­чита на скорошни дос­тавки.

“Ако правилно съм инфор­миран, мол­бата ми ще бъде удовет­ворена“, каза Земан , като добави:…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие