“Амнести интернешънъл“: Украинската армия използва училища и болници за бази

Украинските сили са нанасяли удари от населени места и са се намирали в жилищни сгради в 19 града и села

Док­ладът, пуб­ликуван на сайта на “Амнести интер­нешънъл“, стига до тези зак­лючения след наб­людение на ситуацията от април до юли. Екс­пер­тите са проучили рус­ките удари в Хар­ков­ска и Николаев­ска област и в Дон­бас и са “отк­рили доказател­с­тва, че украин­с­ките сили са нанасяли удари от населени места и са се намирали в жилищни сгради в 19 града и села“, се казва в документа. Въп­реки това, “имало е реални алтер­нативи, които не биха пред­с­тав­лявали зап­лаха за цивил­ното население, като нап­ример военни бази или гъсти гори в близост, или други струк­тури, раз­положени по-далеч от жилищни райони“.

Активис­тите за правата на човека не са установили украин­ски военни, раз­положени в цивилни сгради, да молят или да помагат на цивилни граж­дани да се евакуират от близ­ките сгради, се казва в док­лада на Амнести. Въп­реки това се прави уговор­ката, че далеч не всички руски удари по граж­дан­ски обекти са имали военна цел, а често рус­наците са нанасяли удари по места, където не е имало военен пер­сонал.

Същев­ременно според актуал­ната сводка на Генерал­ния щаб на ВСУ има опити на Рус­ката федерация да започне нас­тъп­ление в посока Бай­рак — Гусаровка (южно от Балак­лея, Хар­ков­ска област). Имало е опити за нас­тъп­ление по линията Дол­ген­кое — Богородично и Яремивка — Долина на север от Славянск. Опитите за нас­тъп­ление край Бах­мут са били отб­лъс­нати, с изк­лючение на това край Новолуган­с­кое, където боевете продъл­жават. Сраженията се водят край Мариинка. Украин­с­кият президен­т­ски съвет­ник Алек­сей Арес­тович заяви вчера, че рус­ката армия е нап­ред­нала към това селище западно от Донецк. Меж­дув­ременно кметът на Чугуев Галина Минаева призова жителите да ограничат движението си по улиците и да останат по-близо до укритията през след­ващите няколко дни. Напос­ледък Чугуев, който се намира близо до Хар­ков, е под­ложен на силен обс­т­рел.

Украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски заяви, че би искал да проведе пряк раз­говор със Си Дзин­пин относно рус­ката агресия в Украйна. В интервю за китайс­кия вес­т­ник South China Morning Post той заяви, че Украйна “не е водила никакви раз­говори с Китай“ от началото на рус­ката специална операция, но смята, че това “би било полезно“.

Зелен­ски определи снощи като “отв­ратително“ поведението на бив­шия гер­ман­ски кан­ц­лер Гер­хард Шрьодер, който заяви, че Русия иска “договорено в преговори решение“ на вой­ната. Шрьодер, който е приятел­ски отношения с Владимир Путин, каза, че се е срещ­нал с рус­кия президент миналата сед­мица, и допълни, че има въз­мож­ност дори бавно да се стигне до спиране на огъня.