Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Убийството на Абе доведе до промени в японския кабинет

Убийството на Абе доведе до промени в японския кабинет

Убийството на Абе доведе до промени в японския кабинет

Япон­с­кият министър-председател Фумио Кишида внесе вчера промени в правител­с­т­вото си в опит да раз­г­раничи админис­т­рацията си от кон­сер­ватив­ната „Обединителна цър­ква“. Ней­ните връзки с убийс­т­вото на бив­шия япон­ски премиер Шин­дзо Абе и с вис­шето ръковод­с­тво на управ­ляващата пар­тия предиз­викаха голям спад в одоб­рението за кабинета, предаде Асошией­тед прес.

Това са вторите правител­с­т­вени промени в рам­ките на 10 месеца, откакто Кишида встъпи в длъж­ност, и пър­вите след избор­ната победа на неговата пар­тия през юли. Смяташе се, че тази скорошна победа ще гаран­тира на управ­ляващите стабил­ност поне до 2025 г. Убийс­т­вото на Абе на 8 юли обаче увеличи несигур­ността, а паралелно с това намаля доверието в правител­с­т­вото.

Кишида заяви, че ще бъде нап­равено щателно проуч­ване на кан­дидатите за минис­три и на изпъл­нителни кадри в Либерално-демократическа пар­тия, за да се провери дали те имат връзки с “Обединител­ната цър­ква“. Той добави, че е поръчал на минис­т­рите си и на други висши служители да обяс­нят евен­туал­ните си връзки с тази цър­ква, за да може правител­с­т­вото да върши политичес­ката и админис­т­ратив­ната си работа по такъв начин, че народът да запази доверието си в него.

Проуч­ване на мес­т­ната телевизия „Ен Ейч кей“ показа, че под­к­репата за кабинета на Кишида е спад­нала от 59 % на 46 %. Според повечето анкетирани, политиците не са пояс­нили дос­татъчно ясно връз­ките си с „Обединител­ната цър­ква“.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...