Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Шолц не вярва, че ще има вълнения в Германия

Шолц не вярва, че ще има вълнения в Германия

Шолц не вярва, че ще има вълнения в Германия

Канцлерът обяви подкрепата за Украйна за единствено възможна

Гер­мания е решена да под­държа европейс­ката солидар­ност в справянето с енер­гий­ната криза през зимата, заяви кан­ц­лерът Олаф Шолц на своята първа лятна прес­кон­ферен­ция, годишна традиция, въведена от неговия пред­шес­т­веник Ангела Мер­кел. Солидар­ността в ЕС е много по-голяма, откол­кото сме пред­полагали само преди няколко години, под­черта кан­ц­лерът Олаф Шолц, цитиран от БНР.

“Реагирахме обединени на рус­ката агресия. Прид­вижихме нап­ред много същес­т­вени въп­роси, като нап­ример раз­ширяването на ЕС на Запад­ните Бал­кани. Тези шест дър­жави чакат член­с­т­вото от 2003 година! Надявам се, че ще запазим сегаш­ното темпо.“

Като най-голямата дър­жава с най-мощната икономика в ЕС Гер­мания носи особено голяма отговор­ност, смята Шолц.“Убеден съм, че европей­ците трябва да преминем през сегаш­ните предиз­викател­с­тва заедно и обединени. Въз­п­риемам като отговор­ност на Гер­мания да доп­ринася за прос­перитета на ЕС.“

Гер­ман­с­кото правител­с­тво работи върху нов пакет от мерки, за да помогне на пот­ребителите да се справят с нарас­т­ващите раз­ходи за енер­гия, обяви кан­ц­лерът.

“Не вяр­вам, че ще се стигне до социални брожения, защото Гер­мания е социална дър­жава и не случайно казах, че никой няма да бъде оставен сам в тази изос­т­рена ситуация на рас­тящи цени. Че трябва да се освободим от зависимостта на въг­лищата, нефта и газа вече е ясно на всички“, каза Шолц пред жур­налисти в Бер­лин.

Два дни след началото на вой­ната срещу Украйна Шолц нарече рус­кото нах­луване “преломен момент“.

“Умиш­лено изпол­з­вах тези думи. Вой­ната промени дейс­т­вител­ността, в която живеем. Русия ни върна в категориите на империализма от XVII, XVIII и XIX век. Един­с­т­веното, което трябва и можем да нап­равим е да под­к­репяме Украйна. Вой­ната е прес­тъп­ление и ще нап­равим всичко по силите си, за да раз­с­лед­ваме всички военни прес­тъп­ления“, увери гер­ман­с­кият кан­ц­лер Олаф Шолц.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...