Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хегемония и власт, опит­ват се да сдър­жат страните и народите в хват­ката на неоколониал­ния световен ред. Това е неолиберален тоталитаризъм“, заяви рус­кият президент Владимир Путин. Вашин­г­тон се опитва да удължи кон­ф­ликта в Украйна и под­к­лажда противоречия в Азия, Африка и Латин­ска Америка, посочи Путин във видеооб­ръщение към учас­т­ниците в Х Мос­ков­ска кон­ферен­ция по меж­дународна сигур­ност. Путин счита, че Западът е отредил на Украйна ролята на пушечно месо, за да удържи хегемонията си по света.

“За да удър­жат своята хегемония, на тях (страните от Запада) им тряб­ват кон­ф­ликти. Именно за това те отредиха на народа на Украйна ролята на пушечно месо, реализираха проекта Анти-Русия, зат­варяха си очите за раз­п­рос­т­раняването на нацис­т­ката идеология, за масовите убийс­тва на народа на Дон­бас, снаб­дяваха и продъл­жават да снаб­дяват киев­с­кия режим с оръжия, в това число тежки“, изтъкна Путин. В опитите си да задър­жат изп­лъз­ващата им се хегемония, запад­ните страни провеж­дат политика на сдър­жане на всякакви алтер­нативни пътища на раз­витие, изтъкна рус­кия президент.

Но вече се очер­тава многополярно световно уст­ройс­тво, все повече дър­жави избират севурунитета, под­черта той. “Ситуацията в света се променя динамично, фор­мират се кон­турите на многополяр­ния световен ред. Все повече страни и народи избират пътя на свобод­ното суверенно раз­витие, като се опират на своите самобит­ност, традиции и цен­ности“, изтъкна Путин. На обек­тив­ните процеси за фор­мирането на многополярен свят “противодейс­т­ват запад­ните глобалис­тки елити, които провокират хаос, раз­пал­ват стари и нови кон­ф­ликти“, категоричен е той.

Според него колек­тив­ният Запад целенасочено руши сис­темата на европейска сигур­ност. “САЩ и тех­ните васали грубо се намес­ват във вът­реш­ните работи на суверенни дър­жави — организират провокации, дър­жавни прев­рати, граж­дан­ски войни. Със зап­лахи, шан­таж и натиск се опит­ват да накарат независими дър­жави да се под­чинят на тях­ната воля, да живеят по чужди за тях правила“, — кон­с­татира рус­кият лидер. Путин под­черта, че “всичко се прави в името на една цел — да съх­ранят доминацията си, модела, който им поз­волява да паразитират върху целия свят, както е било векове наред.“ Такъв модел може да бъде удър­жан само със сила, изтъкна рус­кият президент.

Русия няма нужда да изпол­зва ядрени оръжия в Украйна. Това заяви вчера рус­кият минис­тър на отб­раната Сер­гей Шойгу в реч на меж­дународ­ната кон­ферен­ция по сигур­ността в Мос­ква, предаде Рой­терс. Цитиран от ТАСС, той нарече „абсур­дни“ твър­денията за въз­мож­ността Русия да изпол­зва и химическо оръжие в Украйна. По думите му украин­с­ките военни операции се планират от САЩ и Великоб­ритания, а НАТО е увеличила “няколко пъти“ раз­полагането на войс­ките си в Източна и Цен­т­рална Европа. Шойгу заяви, че преговорите за удъл­жаване на договора “Нов СТАРТ“ са “двупосочни“ и че ситуацията около този договор за кон­т­рол на ядрените оръжия между САЩ и Русия “не е лесна“.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...