Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) „Российская газета“: Срещата в Самарканд е стъпка към многополюсен свят

„Российская газета“: Срещата в Самарканд е стъпка към многополюсен свят

„Российская газета“: Срещата в Самарканд е стъпка към многополюсен свят

Срещата на върха на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво (ШОС) в Самар­канд стана нова стъпка към многополюсно световно уст­ройс­тво, пише в. “Росийс­кая газета“, цитирана от БТА.

Особено внимание прикова срещата в кулоарите между Владимир Путин и Си Цзин­пин, добавя мос­ков­с­кият официоз и цитира думи на рус­кия президент пред неговия китайски колега: “Опитите да се съз­даде еднополюсен свят в пос­ледно време придобиха изк­лючително грозна форма и са напълно неп­рием­ливи.“

Икономичес­кото сът­руд­ничес­тво между Мос­ква и Пекин е във въз­ход и Путин е убеден, че тази година Русия и Китайс­ката народна репуб­лика (КНР) ще бият рекорда си в двус­т­ран­ния стокооб­мен, който според него скоро ще стигне набелязания раз­мер — 200 милиарда долара, посочва “Росийс­кая газета“.

През пос­лед­ните месеци САЩ се опит­ваха да включат Пекин в кам­панията на Запада срещу Мос­ква, “но за разочарование на Вашин­г­тон китай­ците не под­к­репяха раз­лич­ните антируски инициативи в ООН и запад­ните сан­к­ции“, се казва в тек­ста.

Моделът на световно уст­ройс­тво, за който говориха лидерите на Русия и на Китай, все повече прив­лича раз­виващите се страни, пише “Росийс­кая газета“. Западни анализатори отбеляз­ват, че страните от ШОС и други обединения, под­к­репяни от Мос­ква и Пекин, невинаги са свър­зани с тесни политически, икономически или идеологически отношения, а понякога може да имат и раз­ног­ласия по вън­ш­нополитически въп­роси. Пред­лаганите от Мос­ква и Пекин обединения обаче не под­раз­бират интересите на всеки учас­т­ник задъл­жително да са под­чинени на някакви общи цели — всъщ­ност това са целите на група доминиращи страни, както става нап­ример в НАТО, където основ­ният курс се дик­тува от САЩ, твърди “Росийс­кая газета“.

Ако говорим за Китай, отношенията му с Русия и лос­товете за влияние на Запада, е важно да посочим, че такива лос­тове имат и Европа, и САЩ, цитира изданието комен­тар на рус­кия политолог Алек­сей Мас­лов.

КНР е силно зависима от тех­нологиите и пазарите на запад­ните страни, както и тези страни — от Китай като важен дос­тав­чик и произ­водител. Затова е малко вероятно Пекин да се реши на дирек­тна кон­ф­рон­тация с тях. Най-вероятно Китай ще продължи да под­к­репя Русия в досегаш­ния си стил, обявявайки се нап­ример против всякакви сан­к­ции срещу които и да било страни, смята екс­пер­тът.

Същев­ременно Мос­ква и Пекин според него ще преговарят с цел китайски ком­пании да запъл­нят нишите на рус­кия пазар, освободени от западни фирми, изтег­лили се от Русия на фона на инвазията й в Украйна и сан­к­циите на Запада.

ШОС е меж­дународна организация, основана през 2001 г. В нея учас­т­ват Русия, Индия, Казах­с­тан, Китай, Кир­гиз­с­тан, Таджикис­тан, Пакис­тан и Узбекис­тан. Тази година в нея встъпи Иран. Страни наб­людатели остават Афганис­тан, Беларус, Иран и Мон­голия, а страни пар­т­ньори — Азер­байджан, Армения, Кам­бо­джа, Непал, Тур­ция и Шри Ланка.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...