Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин остро критикува опитите на САЩ да запазят световното си господство

Путин остро критикува опитите на САЩ да запазят световното си господство

Путин остро критикува опитите на САЩ да запазят световното си господство

ЛНР, ДНР, Запорожката и Херсонската области обявиха референдуми за присъединяване към Русия

Рус­кият президент Владимир Путин отп­рави вчера остри критики срещу усилията, които според него САЩ полагат, за да запазят глобал­ното си гос­под­с­тво. Той определи тези опити като обречени на провал, предаде АП.

На церемония по приемане на акредитив­ните писма на чуж­дес­т­ранни пос­ланици в Мос­ква Путин заяви, че “обек­тив­ното раз­витие към многополюсен свят се сблъс­ква със съп­ротива от страна на тези, които се опит­ват да запазят своята хегемония в светов­ните дела и да кон­т­ролират всичко – Латин­ска Америка, Европа, Азия и Африка“. Трябва да кажем, че хегемонът се справяше доста добре много дълго време, но това не може да продъл­жава вечно, под­черта рус­кият президент. Той отбеляза, че е казал тези думи “извън кон­тек­ста на събитията, които стават в Украйна“. Путин многок­ратно е заявявал, че решението му да изп­рати войски в Украйна е било в отговор на зас­т­рашаването на жиз­неноважни интереси на Русия в сигур­ността от страна на Запада.

Според него запад­ните сан­к­ции срещу Мос­ква заради дейс­т­вията й в Украйна са част от усилия на САЩ и тех­ните съюз­ници да укрепят своите позиции, но по думите му са имали обратен ефект за своите организатори, а са нав­редили и на бед­ните страни.

Същев­ременно Народ­ното съб­рание на Луган­с­ката народна репуб­лика (ЛНР), и влас­тите в Хер­сон­с­ката и Запорож­ката области обявиха провеж­дането на референ­думи за присъединяване към Русия, съоб­щават мес­т­ните власти, цитирани от Епицен­тър. Същото обявиха малко по-късно и влас­тите в Донец­ката народна репуб­лика (ДНР). С този акт те се надяват да бъде осигурена безопас­ността на граж­даните им срещу евен­туална украин­ска агресия, пояс­няват рус­ките медии. ЛНР проведе допит­ването от 23 до 27 сеп­тем­ври.

Русия и Украйна се споразумяха да раз­менят 200 плен­ници в една от най-мащабните раз­мени по време на седем­месеч­ната война, съобщи тур­с­кият президент Реджеп Ердоган пред американ­с­ката телевизия ПиБиЕс. Ердоган нап­рави това изяв­ление след раз­говори с рус­кия президент Владимир Путин миналата сед­мица в рам­ките на срещата на върха на ШОС в Узбекис­тан. Тур­с­кият дър­жавен глава не предос­тави пълни под­роб­ности за раз­мяната, като нарече хората, които ще бъдат раз­менени, “залож­ници“ и не каза колко са от всяка страна. Тур­ция се опитва да запази неут­ралитет в кон­ф­ликта, като дос­тавя на Киев бойни без­пилотни самолети и се въз­държа от водените от Запада сан­к­ции срещу Мос­ква. Ердоган заяви, че е останал с “впечат­лението“, че Путин е готов да прек­рати вой­ната. “Имахме много обширни раз­говори и той всъщ­ност ми показва, че е готов да сложи край на това въз­можно най-скоро“, каза Ердоган. “Това беше моето впечат­ление, защото начинът, по който се раз­виват нещата в момента, е доста проб­лематичен“.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...