Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Германия се готви да въведе горна граница на цените на тока тази есен

Германия се готви да въведе горна граница на цените на тока тази есен

Гер­мания се готви да въведе горна граница на цените на елек­т­роенер­гията тази есен, ако не бъде въведен такъв ценови таван на ниво Европейски съюз, съобщи в понедел­ник “Уол­с­т­рийт джър­нъл“, цитирайки нем­ски служители, запоз­нати с въп­роса, пише “Епицен­тър“. Ценовият таван би защитил пот­ребителите и биз­неса от по-нататъшни скокове на цените на енер­гията, причинени от икономичес­ката война между Русия и Запада заради нах­луването на Мос­ква в Украйна, съоб­щава БНР.

Според официал­ните лица, цитирани от финан­совото издание, Гер­мания може да обложи с данък произ­водителите на енер­гия, които так­суват повече от определена сума. Тези сред­с­тва ще бъдат раз­п­ределени между мрежовите оператори и ком­паниите, които продават енер­гия на крайни пот­ребители, като тези сред­с­тва биха поз­волили те да намалят цените. Цитираните длъж­нос­т­ните лица обаче отказаха да комен­тират самото ниво на ценовия таван.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...